Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – efektywny system na tle doświadczeń europejskich

W dniu 17 maja br. Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała konferencję pt. „Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – efektywny system na tle doświadczeń europejskich” pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia. W przedsięwzięciu tym udział wzięli prelegenci zarówno z Polski jak i z zagranicy. Celem konferencji było przedstawienie korzyści płynących z ubezpieczeń zdrowotnych dla społeczeństwa oraz systemu opieki zdrowotnej w sposób ekspercki, z wykorzystaniem doświadczeń innych krajów. W trakcie konferencji zaprezentowano raport opracowany przez PIU we współpracy z Ernst & Young pt.: „Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia – analiza i rekomendacje dla Polski”.

Konferencję otworzył prezes zarządu PIU – Jan Grzegorz Prądzyński, który podkreślił,  że rozpoczynające się prace nad ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych są kwestią priorytetową. Wskazał na potrzebę wypracowania nowych rozwiązań i przemyślanych reform, które zapewnią dodatkowy strumień pieniędzy do systemu ochrony zdrowia. Według prezesa PIU naturalnym i efektywnym rozwiązaniem, sprawdzonym na całym świecie, są dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Podkreślił on, że od wielu lat służba zdrowia w Polsce znajduje się w kryzysie. Świadczy o tym deficyt budżetu NFZ w 2012 roku oraz długie kolejki do lekarzy specjalistów. Stąd pojawia się potrzeba wypracowania nowych rozwiązań. Prezes Prądzyński odniósł się również do skali i tempa rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych sygnalizując, iż w chwili obecnej nie odgrywają one większego znaczenia na rynku polskim. Konkludując swoją wypowiedź prezes PIU podkreślił, że w celu określenia kierunku, w którym powinna zmierzać Polska, należy czerpać
z doświadczeń innych krajów europejskich.

Następnie głos zabrał Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który powiedział, że dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne powinny być wsparciem, a nie konkurencją
dla systemu publicznego. Zaznaczył, że powinny one objąć kilkanaście milionów Polaków, dlatego głównym celem ustawy powinno być umożliwienie pacjentom znalezienia alternatywnych form finansowania swoich potrzeb zdrowotnych. Jednocześnie wyraził nadzieję, iż w najbliższym czasie resort będzie mógł przedstawić swój pomysł na formę dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Projekt ten ma być efektem współpracy z ekspertami rynku branżowego, w tym Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni prelegenci. Krzysztof Łanda, prezes fundacji Watch Health Care, na podstawie Barometru WHC omówił temat kolejek do świadczeń gwarantowanych.. Kolejkę tę porównał do „choroby o udowodnionej szkodliwości”. Wskazał również, że Barometr WHC umożliwia ubezpieczycielom sprawdzenie, które świadczenia z koszyka gwarantowanego mogłyby być potencjalnie atrakcyjne dla osób, które się dodatkowo ubezpieczają.

Następnie Marek Rozkrut, główny ekonomista Ernst & Young, omówił czynniki mające wpływ na wzrost wydatków na ochronę zdrowia. Pokazał prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych .
Dorota M.Fal, doradca zarządu PIU, poruszyła temat korzyści jakie może nieść dla Polski rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Wskazała na narzędzia mogące wpłynąć na zapewnienie powszechności systemu oraz dodała, że należy doprowadzić do sytuacji win-win-win czyli takiej, w której zadowoleni byliby pacjenci, system opieki zdrowotnej a także branża ubezpieczeniowa.

Konferencja obejmowała wystąpienia prelegentów zagranicznych, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Johan Hjertqvist, prezes Health Consumer Powerhouse, przedstawił cechy systemów działających w krajach europejskich. Wskazał na rozwiązania holenderskie, które jego zdaniem godne są naśladowania i rozpowszechniania. Model działający w Irlandii przybliżył Tim McKeown, dyrektor ds. rozwoju produktu i biznesu w Vhi Healthcare. Podkreślił, że w Irlandii 45 proc. społeczeństwa posiada prywatne ubezpieczenia zdrowotne, głownie szpitalne, a roczna składka wynosi 1,1 tys. euro. Z kolei Tom Sackville, przewodniczący Centrum Leczenia NHS, były parlamentarzysta i minister zdrowia Wielkiej Brytanii, odniósł się do jednego z ciekawszych modeli ochrony zdrowia, który funkcjonuje w Australii.

Zwieńczeniem konferencji był panel dyskusyjny, podczas którego poruszono tematy mitów dotyczących dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Udział w nim wzięli prelegenci z zagranicy, jak również Artur Smolarek, przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych w PIU oraz Tomasz Pawlęga, Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia. Moderatorem był Mariusz Gujski ze Służby Zdrowia. Zgodnie ustalono, że aby dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne zaczęły funkcjonować, niezbędne jest wprowadzenie mądrych regulacji. Dodatkowo, zaoferowanie korzystnych cen i kompleksowych produktów spowoduje, że staną się one częścią rynku masowego. Jak ustalono podczas debaty, istotnym warunkiem rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych jest również zbudowanie świadomości społecznej na temat ich roli w systemie ochrony zdrowia.

Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych – Marek Rozkrut
Dostępność do świadczeń gwarantowanych – Krzysztof Łanda
Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – Dorota M. Fal
Private health insurance, healthcare systems and the citizen satisfaction – Johan Hjertqvist
Raport – Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
The leading global network of the health insurance industry – Tom Sackville
Voluntary Private Health Insurance Market in Ireland – Tim McKeown