Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej i rozwoju biznesu

24 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja zatytułowana „Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej i rozwoju biznesu”. Organizatorem konferencji była Polska Izba Ubezpieczeń. Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego.
W przemówieniu otwierającym Pan Janusz Piechociński, wskazał na istotną rolę sektora w stymulowaniu gospodarki poprzez budowę trwałych zasobów finansowych dla rynku kapitałowego, tworzenie miejsc pracy oraz świadczenie ochrony ubezpieczeniowej. Konkretne liczby, które rolę tę obrazują – wartości aktywów krajowych ubezpieczycieli czy wysokość wypłaconych odszkodowań i świadczeń, wielkość zatrudnienia w branży – pokazał zaś Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.
W pierwszym panelu dyskusyjnym, dotyczącym makroekonomicznego udziału ubezpieczeń w rozwoju gospodarki, do którego wprowadzenie przedstawił prof. Tadeusz Szumlicz z SGH w Warszawie, wskazywano na znaczenie sektora ubezpieczeniowego w budowaniu długoterminowych oszczędności, stabilizowaniu rynku. Dariusz Daniluk, doradca zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego podkreślił dojrzałość instytucjonalną, racjonalne stosowanie regulacji, stały dopływ kapitału zagranicznego, a także zdrową konkurencję polskiego rynku ubezpieczeń.
W drugim panelu dyskutowano na temat dostępności oferty ubezpieczeniowej dla polskich przedsiębiorców. Przewodniczący Komisji Majątkowej PIU Witold Janusz wskazał na znaczenie i oddziaływanie jednolitego europejskiego rynku ubezpieczeń dla pokrycia ryzyk polskich firm. Dr hab. Jacek Lisowski, prof. UE w Poznaniu, mówił o roli gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń ryzyk.
Podczas konferencji zaprezentowano po raz pierwszy raport nt. ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce przygotowany pod kierunkiem prof. E. Kowalewskiego z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Jeden ze współautorów raportu, Michał Piotr Ziemiak z Katedry Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mówił o głównych problemach swoistej inflacji ubezpieczeń obowiązkowych i przymusowych w Polsce, których liczbę po analizie blisko 2000 aktów prawnych ustalono na 156.
Raport dostępny jest na stronie internetowej PIU.

Ponadto na stronie internetowej PIU dostępna jest publikacja dr. Marcina Kawińskiego, pt. “Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski”.