Europejska umowa ubezpieczenia

 Zespół pojawił się w Polsce na zaproszenie Polskiej Izby Ubezpieczeń, a seminarium Izba zorganizowała wspólnie z Katedrą Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Seminarium poświęcone było przede wszystkim postępom prac nad Europejską Umową Ubezpieczenia, które to prace obecna na seminarium grupa ekspertów prowadzi na zlecenie Komisji Europejskiej. Była to pierwsza wizyta tej grupy w Polsce. Prof. Helmut Heiss, przewodniczący grupy, zapowiedział, że koniec prac nad europejskimi regulacjami powinien przypaść na koniec 2014 r. Przypomniał, że Europejska Umowa Ubezpieczenia może być punktem wyjścia dla zmian w prawodawstwie poszczególnych krajów. Prof. Michał Romanowski, członek polskiej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przedstawił z kolei stan prac nad zmianą przepisów, dotyczących umowy ubezpieczenia w Kodeksie cywilnym.

Wskazał, że przepisy często nie nadążają za rozwojem rynku a w polskim prawie brak jest spójnej systemowej koncepcji ubezpieczeń. Stwierdził także, że Europejska Umowa Ubezpieczenia będzie naturalnym odniesieniem dla polskiego legislatora. Marszałek Józef Zych, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, przedstawił podczas wystąpienia aspekty procesu legislacyjnego w kontekście zmian związanych z umową ubezpieczenia w Kodeksie cywilnym. W seminarium wzięło udział około 70 osób, przede wszystkim najważniejszych przedstawicieli środowiska akademickiego w dziedzinie prawa cywilnego, a także przedstawicieli zakładów ubezpieczeń.

Prezentacja prof. Helmuta Heissa
Prezentacja prof. Michała Romanowskiego
Prezentacja dr. Dariusza Fuchsa