Konferencja “Ubezpieczenia dla Biznesu”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Ubezpieczenia dla biznesu” organizowana przez Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW i Polskiej Izby Ubezpieczeń odbyła się w dniach 26-27 kwietnia 2013 r. W sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Pierwszego dnia zaprezentowane zostały referaty eksperckie: pracowników naukowych uczelni wyższych oraz praktyków rynku ubezpieczeń. Drugiego dnia zaprosimy do udziału w charakterze Prelegentów studentów i doktorantów z całej Polski. Szansę wygłoszenia referatów otrzymali najlepsi autorzy, wyłonieni w trybie konkursu abstraktów.

Program wydarzenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Konferencji