Jakość danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń

Zakończyła się XIV edycja seminarium “Jakość danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń”. Tematem przewodnim tej edycji seminarium było zarządzanie, wymiana i bezpieczeństwo informacji biznesowej. Tradycyjnie wiele uwagi poświęcono kwestiom zapewnienia należytej i zgodnej z prawem ochrony danych osobowych, która jest integralnym składnikiem zapewnienia wymaganej jakości danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń.

Spotkanie podzielono na 4 komplementarne bloki tematyczne:

  • Blok poświęcony ochronie danych osobowych 
  • Blok związany ze specyfiką standaryzacyjną gromadzenia i wymiany danych na użytek antyfraudu w sektorze finansowym
  • Blok poświęcony rozwojowi systemów centralnych rejestrów referencyjnych
  • Blok tematyczny poświęcony wdrażaniu standardu ochrony informacji opartego na normach serii ISO-27000:
  • Blok tematyczny poświęcony standardom komunikacji w procesach biznesowych w ubezpieczeniach.

Seminarium ponownie szczególną uwagę poświęciło przełomowej reformie europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej skutkom dla rynku ubezpieczeniowego na następne 15-20 lat. Z biznesowego punktu widzenia dla zakładów ubezpieczeń istotne jest zagwarantowanie równowagi pomiędzy prawem klientów do ochrony danych osobowych, a wymogami przetwarzania tych danych przez zakłady. W seminarium udział wzięło ponad 100 osób z zakładów ubezpieczeń, urzędów centralnych oraz firm, organizacji i instytucji współpracujących z Izbą w obszarze tematycznym seminarium. Seminarium to także głos środowiska ubezpieczeniowego o zapewnienie:

  • harmonizacji regulacji prawnych dot. dostępu do rejestrów referencyjnych, które odzwierciedlałby potrzeby biznesu ubezpieczeniowego oraz gwarantowałyby zachowanie praw klientów do ochrony prywatności, stąd apel o zaangażowanie w prace nad unijnym rozporządzeniem poprzez udział w forum organizowanym przez Izbę we współpracy z GIODO, oraz MAiC.
  • budowania standardów rynkowych służących bezpiecznej i ekonomicznie racjonalnej wymianie informacji.

Poniżej dostępne są prezentacje z seminarium:

Wprowadzenie – Marcin Łuczyński, członek zarządu PIU
Informacja o stanie konsultacji projektu unijnego „ogólnego” Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych – Marcin Olender, MAiC
Informacja o stanie prac nad uruchomieniem wspólnych antyfraudowych baz sektora finansowego – Dariusz Kozłowski, CPBI
Specyfika zarządzania jakością danych ze względu na przeciwdziałanie wyłudzeniom – Michał Słoniewicz, BIK
Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury państwa – potrzeba i kierunki zmian – Bolesław Szafrański, WAT
Ograniczenia na outsourcing przetwarzania danych w sektorze ubezpieczeniowym ze względu na tajemnicę ubezpieczeniową i ochronę danych osobowych – Xawery Konarski, Kancelaria Prawna TKP
Elektroniczny dostęp do rejestrów sądowych – Dariusz Szostek, MS
Wykorzystanie mechanizmów norm serii ISO-27000 do potwierdzania zgodności z wymogami ochrony danych osobowych – Joanna Bańkowska, BSI Polska
Standaryzacja i synchronizacja obiegów informacji z partnerami biznesowymi procesów obsługi szkód komunikacyjnych – Dariusz Markowicz, AUDATEX
Rozwiązania dotyczące bezpiecznej komunikacji korporacyjnej za pośrednictwem urządzeń przenośnych – Mariusz Kaczmarski, INTEL