Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie pomocy prawnej w Polsce

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała seminarium, którego celem było spopularyzowanie ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce. Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej obejmuje koszt pomocy prawnej, w tym wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego, koszty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty notarialne itp. W Polsce ubezpieczenie ochrony prawnej jest mało znanym produktem, oferowanym jako odrębne ubezpieczenie zaledwie przez kilka firm. O wiele częściej zakłady ubezpieczeń dołączają element ochrony prawnej do pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Program seminarium obejmował między innymi wystąpienia przedstawicieli korporacji prawnych, zawierające propozycje działań na rzecz upowszechnienia świadczenia usług prawnych oraz referaty, prezentujące niektóre zagadnienia prawne związane z tego typu ubezpieczeniami.

Prezentacje z konferencji