Bez kategorii

01 mar: WU2017.3.3

Problematyka legitymacji materialnoprawnej sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela OC Patryk Pawlak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.3 Abstract W niniejszym artykule omówiono zagadnienie wzajemnych relacji…

28 lut: WU2017.2.1

Ekwiwalentność funduszowa i kompensacyjna w systemie zabezpieczenia społecznego – aspekt ubezpieczeniowy Tadeusz Szumlicz DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.1 Abstract Artykuł prezentuje aspektowe podejście…

28 lut: WU2017.2.7

Modele teorii zaufania – metoda kalkulacji składki ubezpieczeniowej w niejednorodnych portfelach polis Anna Chojan DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.7 Abstract Jedną z czynności…

28 lut: WU2017.2.6

Problem dumpingu w umowach ubezpieczenia zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego Tomasz Jaworski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.5 Abstract Niniejszy artykuł stanowi analizę zjawiska…

28 lut: WU2017.2.5

Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej i w Polsce Diana Renata Bożek DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.5 Abstract Wypadki drogowe generują…

28 lut: WU2017.2.4

Wykorzystanie rozwiązań ubezpieczeniowych dla zaspokojenia roszczeń pacjentów Diana Renata Bożek DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.4 Abstract Głównym celem opracowania jest wskazanie zakresu, w…

28 lut: WU2017.2.3

Czynniki warunkujące posiadanie dobrowolnych oszczędności emerytalnych przez gospodarstwa domowe w Polsce Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.3 Abstract Zmiany obserwowane w obszarze…

28 lut: WU2017.2.2

Abuzywność postanowień umownych w zakresie świadczeń oraz definiowania wypadku ubezpieczeniowego w treści umów ubezpieczenia na życie Magdalena Szczepańska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.2…