WU2018.1.1

Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy
(Część II)

Eugeniusz Kowalewski
Michał P. Ziemiak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.1

Abstract

Uchwalona w sierpniu 2015 r. ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym stała się ważnym instrumentem dla ubezpieczających, ubezpieczonych oraz
poszkodowanych w sporach toczonych z zakładami ubezpieczeń. Z dniem 1 października 2018 r., tj.
z dniem wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, procedury reklamacyjne rozszerzone zostaną o pośredników ubezpieczeniowych (agentów i brokerów ubezpieczeniowych), a dostęp do tychże
procedur w obrocie ubezpieczeniowym – mocą art. 16 ustawy dystrybucyjnej – zyskają także osoby
prawne oraz niektóre tzw. niepełne osoby prawne. Podobnie jak miało to miejsce prawie 3 lata temu,
uchwalone przepisy budzą pewne wątpliwości, m.in. co do przyświecającej im aksjologii jak i sposobu ich stosowania. Wszystko to sprawia, że konieczna i nieodzowna jest analiza nowych rozwiązań.

 

Słowa kluczowe

reklamacje, procedura reklamacyjne, Rzecznik Finansowy, dystrybucja ubezpieczeń

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

B. Bronisz, Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku
finansowym, Monitor Prawa Bankowego, 2016, nr 3
T. Czech, Konsekwencje nierozpatrzenia reklamacji klienta instytucji finansowej w wymaganym
terminie, Monitor Prawa Bankowego, 2016, nr 4
P. Czublun (red.), Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Warszawa 2018
E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy [Część I], Wiadomości
Ubezpieczeniowe 2015, nr 3
D.Maśniak, Znaczenie ustawowych zasad wnoszenia reklamacji i powołania Rzecznika Finansowego
dla rynku ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne 2015, nr 4
T.Młynarski, Kilka uwag o pojęciu klienta podmiotu rynku finansowego, Prawo Asekuracyjne 2018, nr 1
R. Stefanicki, Kilka uwag na temat ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, Radca Prawny 2016, nr 3
M.P. Ziemiak, Informacja o produkcie ubezpieczeniowym i tzw. karta informacyjna produktu. Kilka
uwag na tle artykułów 8 i 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń [w:] K. Malinowska (red.),
A.Tarsiuk (red.), Insurance Challanges of Anno Domini 2018, Warszawa 2018 (w druku)
M.P. Ziemiak, Umowa ubezpieczenia jako uzupełnienie towaru lub usługi. Klika uwag na tle artykułu 3 projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, [w:] B. Gnela (red.), M. Szaraniec (red.),
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2017
Istotny pogląd złożony przez Rzecznika Finansowego w sprawie toczącej się przed Sądem
Najwyższym (sygn.. akt III CZP 113/17) (dostępny na: www.rf.gov.pl).