WU2019.1.3

Kompensacja następstw wypadków związanych
z ruchem samochodów autonomicznych
w Stanach Zjednoczonych

Katarzyna Wałdoch

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.3

Abstract

Celem artykułu jest omówienie problemu dostosowania obecnie obowiązujących wStanach Zjednoczonych
regulacji prawnych dotyczących kompensacji następstw wypadków związanych z ruchem samochodów autonomicznych do masowej sprzedaży pojazdów tego rodzaju. W pierwszej części opracowania
analizie poddano kwestię odpowiedzialności za spowodowanie wypadku komunikacyjnego, w tym
odpowiedzialności kierowców oraz producentów pojazdów. Przedstawiono także kwestię odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem komputerów. W drugiej części artykułu przeanalizowano
istotę obowiązkowych ubezpieczeń. Zwrócono uwagę na problem niedostosowania ich do pojazdów
autonomicznych. Wskazano także możliwe kierunki rozwoju ustawodawstwa, w tym propozycję stworzenia funduszu odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach z udziałem pojazdów samojezdnych.

 

Słowa kluczowe

samochody autonomiczne, nowe technologie, ubezpieczenia, odpowiedzialność,
Fundusz Ubezpieczeń.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., Odpowiedzialność za produkt w USA, TNOiK, Toruń 2000.
Brodsky J., Autonomous vehicle regulation: how an uncertain legal landscape may hit the brakes
on self-driving cars, „Berkeley Technology Law Review” 2016, nr 31.
Czenko M., Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego w systemie amerykańskiego prawa cywilnego, „Zeszyt Studenckich Kół Naukowych Wydziału Prawa
i Administracji UAM” 2017, nr 7.
Duffy S., Hopkins J., Sit, Stay, Drive: The Future of Autonomous Car Liability, „Science and Technology
Law Review” 2013, nr 3.
Gurney J., Sue My Car Not Me: Products Liability and Accidents Involving Autonomous Vehicles,
„University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy” 2013, nr 247.
Kompensacja szkód komunikacyjnych, Ludwichowska K. [red.], Poltext, Warszawa 2011.
Ludwichowska K., Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, TNOIK,
Toruń 2008.
Neumann T., Perspektywy wykorzystania pojazdów autonomicznych w transporcie drogowym
w Polsce, „AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 12.
Nidhi K., Anderson J., Wachs M., Liability and Regulation of Autonomous Vehicle Technologies,
California PATH Research Report, Berkeley 2009.
On Robots and Insurance Bertolini A., Pagliai T. [Ed.], Springer Netherlands, 2016.
Pearl T., Compensation at the Crossroads: Autonomous Vehicles and Alternative Victim Compensation
Schemes, „William & Mary Law Review” 2018, nr 60.
Ravid O., Don’t Sue Me, I Was Just Lawfully Texting & Drunk When My Autonomous Car Crashing
into You, „Southwestern Law Review” 2014, nr 44.
Schroll C., Splitting the Bill: Creating a National Car Insurance Fund to Pay for Accidents in Autonomous
Vehicles, „Northwestern Law Review California” 2015, nr 3.
Smith B., Automated driving and product liability, „Michigan State Law Review” 2017, nr 1.
Thierer A., Hagemann R., Removing Roadblocks to Intelligent Vehicles and Driverless Cars, „NYU
Annual Survey of American Law” 2015, nr 19.
Tokarczyk R., Prawo amerykańskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.