Szukaj:
Aktualności
WU2018.1.8

Thriving in a changing world – opportunities and challenges for private health insurance companies Tobias Schneider DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.8 Abstract The health insurance market in Poland reflects global trends – such as the rising awareness of personal health impact on quality […]

Więcej
Aktualności
WU2018.1.7

Znaczenie klasyfikacji ICF w opisie niepełnosprawnośc Dorota M. Fal DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.7 Abstract Znalezienie właściwego, zrozumiałego na całym świecie sposobu opisu funkcjonowania człowieka – z jego niepełnosprawnością w świetle starzenia się społeczeństw, zjawiska globalizacji i rosnącego zapotrzebowania systemów opieki zdrowotnej oraz […]

Więcej
Aktualności
WU2018.1.6

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn., I ACa 760/161 Mirosław Nesterowicz DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.6 Abstract Glosa odnosi się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. akt. I Aca 760/16. […]

Więcej
Aktualności
WU2018.1.5

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach grupowych za śmierć będącą następstwem tzw. choroby istniejącej przed objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową Dawid Rogoziński DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.5 Abstract Dużą popularnością cieszą się na rynku, szczególnie w kanale bancasurrance oraz w ramach programów pracowniczych, grupowe ubezpieczenia […]

Więcej
Aktualności
WU2018.1.4

Uznanie roszczenia przez zakład ubezpieczeń. Case study Julia Stanek DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.4 Abstract W wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym wyjaśnienia stanu faktycznego zdarzenia losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia […]

Więcej
Aktualności
WU2018.1.3

Problematyka stosowania art. 819 § 1 k.c. do roszczenia o świadczenie wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Magdalena Szczepańska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.3 Abstract Celem artykułu jest rozważenie stosowania artykułu 819 kodeksu cywilnego do roszczenia o świadczenie wykupu […]

Więcej
Wydarzenia
Podsumowanie cyklu konferencji na temat klasyfikacji ICF*

Prawie 200 osób wzięło udział w konferencjach naukowych, które w listopadzie i grudniu Polska Izba Ubezpieczeń organizowała wraz z Polskim Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL). Konferencje pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka” odbyły się we Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie. […]

Więcej
Aktualności
Polski rynek bancassurance po III kw. 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisującym rynek bancassurance w Polsce po III kw. 2017 r. Składka pozyskana w kanale bancassurance w Dziale I wyniosła 6,3 mld zł, natomiast w Dziale II – 1,25 mld zł. […]

Więcej
Aktualności
29,6 mld zł dla poszkodowanych #dziękiubezpieczeniom

Po III kwartałach 2017 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 29,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 9 proc. więcej niż rok wcześniej, #dziękiubezpieczeniom. Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po III kw. 2017 r.: 67 mld zł aktywów […]

Więcej
Wydarzenia
Konferencja „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”

W listopadzie i grudniu Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Polskim Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL) zorganizowała konferencje naukowe pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”, które odbyły się we Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie. Współorganizatorem konferencji warszawskiej było także Ministerstwo Rolnictwa […]

Więcej