3 stycznia 2023

Aktualizacja standardu wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej

Autor: Mariusz Kuna

W czerwcu 2021 r. PIU opublikowała Standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej – opracowanie na potrzeby sektora ubezpieczeniowego”. Dokument standaryzował podejście sektora ubezpieczeniowego do wytycznych UKNF przedstawionych w Komunikacie z 23 stycznia 2020 r., dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Zakończyliśmy prace nad aktualizacją Standardu.
Aktualizacja standardu – Co się zmienia?

Grupa robocza ds. chmury obliczeniowej w 2022 r. pracowała nad uzupełnieniem standardu o zagadnienia, których zabrakło w pierwszej wersji dokumentu. Dotyczyły one następujących obszarów:

  • Wzajemnych relacji i współzależności pomiędzy komunikatem UKNF a przepisami ustawy UDUiR w zakresie przepisów regulujących umowy outsourcingu – gdzie jest różnica pomiędzy outsourcingiem ustawowym a tym wynikającym z komunikatu.
  • Klauzul umownych, jakie mogą być stosowane w umowach z dostawcami usług chmurowych – jako przykłady do bezpośredniego zastosowania,
  • Aktualizacji punktów, w zakresie których UKNF przedstawił swoje stanowisko w postaci odpowiedzi na pytania zadane przez sektor finansowy (tzw. Q&A) – opublikowane przez KNF w październiku 2021 i kwietniu 2022 r.

Powyższe kwestie są istotne dla zakładów ubezpieczeń, gdyż w codziennych relacjach z dostawcami usług chmurowych oraz innymi podmiotami rynku, którzy korzystają w swojej działalności z usług opartych o chmurę obliczeniową, pojawiają się wątpliwości interpretacyjne co do sposobu klasyfikowania umów oraz co do egzekwowania odpowiednich zapisów umownych.

Członkowie grupy roboczej ds. chmury obliczeniowej mają nadzieję, że przedstawiona aktualizacja standardu rozwieje przynajmniej część tego typu wątpliwości i wpłynie na unifikację podejścia  sektora w tych obszarach.

W prace nad aktualizacją standardu było zaangażowane blisko 20 osób reprezentujących 15 zakładów ubezpieczeń. Prace grupy wspierały dwie kancelarie prawne: Maruta Wachta i Traple Konarski Podrecki.

Dokumenty do pobrania znajdziecie tu:

Aktualizacja standardu chmury obliczeniowej