Wyzwania na 2023 r. – życzmy sobie…. nudy

Autor: Agnieszka Durska

Rok 2022 r. nie należał do przyjemnych. Nie będziemy się nad tym rozpisywać, wiemy, czym nam dokuczył. Niestety rok 2023 może być podobny. Recesja, inflacja i wojna będą odmieniane przez wszystkie przypadki. I właśnie w takich trudnych latach Polacy doceniają rolę ubezpieczeń, a my jako branża pokazujemy, że potrafimy nieść pomoc. Nie tylko tę wynikającą z działalności ubezpieczeniowej, ale znacznie szerszą. Czas na podsumowania i plany na kolejny rok. co prognozują eksperci PIU? Jakie wyzwania na 2023 r. przed nami?
Jaki był 2022 r.?
Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU: potrafimy się zjednoczyć

W grudniu 2021 pisaliśmy: „Czy w 2022 r. na omikronie się skończy, czy będziemy nękani kolejnymi literami greckiego alfabety? Czy grożą nam kolejne blokady aktywności przedsiębiorstw? Jak na to zareagują rynki finansowe? Z jakimi katastrofami naturalnymi będziemy musieli się zmierzyć? Przyszło nam żyć w ciekawych czasach – nie mamy wątpliwości, jedynym pewnikiem… jest brak pewności”.

Moglibyśmy wyciąć jedynie fragment o omikronie i greckim alfabecie, bo ten nie okazał się tak groźny. Cała reszta jest do przekopiowania na ten rok. Jako branża pokazaliśmy jednak, że z brakiem pewności radzimy sobie dobrze. Choć szacowanie ryzyka spędza sen z powiek menedżerów ryzyka i aktuariuszy, to branża pozostaje stabilna i jest kotwicą dla innych dziedzin gospodarki. To nie oznacza, że brak pewności jest dla nas całkowicie obojętny. Z tym będziemy się mierzyć. Jednak najważniejsze jest to, że w trudnych chwilach, jesteśmy w stanie jako branża zorganizować się i nieść pomoc. Tak jak zrobiliśmy to po wybuchu wojny w Ukrainie. Czy wcześniej organizując infolinię covidową dla obywateli. To ogromna wartość naszej branży. Możemy jedynie życzyć sobie, by tak wielkich wyzwań społecznych i gospodarczych, wymagających takich działań po prostu nie było. Byśmy żyli spokojniej i byli w stanie znów przewidywać, co wydarzy się w kolejnych dniach.

Życzę nam więc spokoju i więcej zwyczajnej, dobrej nudy – na wszystkich polach naszej działalności.

Ubezpieczenia komunikacyjne
Łukasz Kulisiewicz: ceny wzrosną, nudy nie będzie

Rekomendacje komunikacyjne już od dwóch lat wyznaczają rytm w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Obowiązują od listopada 2022 r., więc o ich efektach porozmawiamy w połowie 2023 r. Spodziewamy się zmiany sposobu rozliczania szkód i wzrostu wypłat kosztorysowych. W tej chwili wypłat kosztorysowych jest ok. 50%. Wśród kierowców, którzy wolą dostać gotówkę, większość deklaruje, że chce naprawić za nią auto. Jednak nie wiemy, czy wzrost wypłat kosztorysowych nie będzie impulsem dla kierowców, by z napraw rezygnować. Albo robić je sposobem „domowym”, by jak najwięcej gotówki zostało w kieszeni. To przełoży się na bezpieczeństwo na drogach. Przełoży się też na wzrost cen OC dla wszystkich kierowców. Mamy nadzieję, jednak, że po prostu wygodniejsze okaże się naprawienie auta w serwisie współpracującym z ubezpieczycielem. Liczymy też na to, że gwarancja jakości takiej naprawy i wygoda procesu, będą lepszym wyborem niż organizowanie tego we własnym zakresie.

Dla wielu kierowców wyzwaniem będzie utrzymanie ochrony dobrowolnej. To też wyzwanie dla nas, ubezpieczycieli, by uświadomić ludziom, jak ważna jest adekwatna suma ubezpieczenia. Ochrona autocasco musi zagwarantować nam możliwość naprawy lub odkupienia auta. A dziś wartość aut kupionych np. 4 lata temu jest taka sama jak wówczas. Samochody bardzo zdrożały.

Więcej na ten temat w rozmowie:

Monika Chłopik: łamanie przepisów stało się nieopłacalne

Pierwsza połowa 2022 r. to działania związane z pomocą Ukrainie. A przede wszystkim z zaoferowaniem im bezpłatnych ubezpieczeń OC, by mogli bez przeszkód przekroczyć naszą granicę. Taka oferta była dla nich dostępna już od 28 lutego. 30-dniowe darmowe ubezpieczenie komunikacyjne OC oferowały Allianz, ERGO Hestia, PZU i Warta w placówkach agencyjnych na granicy lub przez infolinię. Na podstawie specjalnych przepisów, odpowiedzialność za szkody, które wystąpiły z tych umów ponosił UFG.

Bardzo ważnym dla rynku wydarzeniem 2022 r. było uzyskanie dostępu do danych o mandatach i punktach karnych. W czerwcu weszły w życie przepisy umożliwiające dostęp do tych danych przy ustalaniu składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm. PIU w różnych wystąpieniach podkreślała, że możliwość powiązania punktów karnych ze składkami za OC może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Łamanie przepisów drogowych, zwłaszcza że zmienił się też taryfikator mandatów i punktów karnych, stało się nieopłacalne. Wierzymy, że w 2023 r. przy tak dużej inflacji, jeszcze więcej kierowców po prostu zdejmie nogę z gazu, ograniczając ryzyko wypadków i chroniąc swój portfel. Póki co widać, że groźba wysokich kar jest skuteczna.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

W 2023 r. jako rynek będziemy się z kolei zajmować projektem zmian ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, które implementują nowe przepisy wprowadzone w dyrektywie komunikacyjnej. Projekt ustawy przewiduje m.in. zmianę definicji pojazdu i wyłączenie z zakresu OC ppm pojazdów wolnobieżnych. Wprowadza też definicję ruchu pojazdu, która odwołuje się do funkcji, jaką pełnił pojazd w czasie wypadku – ma to być funkcja środka transportu.

Projekt wprowadza także podwyższenie minimalnych sum gwarancyjnych do 29 876 400 złotych w przypadku szkód na osobie i 6 021 600 złotych w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Wyższe sumy gwarancyjne będą miały zastosowanie nie tylko do umów OC zawartych po wejściu w życie zmian, ale także do umów już obowiązujących. Uregulowane także zostanie wydawania i wykorzystywania zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Projekt został przekazany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, więc prace nad nim dopiero się rozpoczynają i z pewnością będą ważną aktywnością Izby.

Ubezpieczenia majątkowe
Rafał Mańkowski: Wyzwaniem ryzyko niedoubezpieczenia

Jako najistotniejszy problem dla rynku, ale przede wszystkim dla ubezpieczających się, trzeba wskazać inflację. Pogarszająca się koniunktura utrudni odbudowę majątku w razie jakiegoś zdarzenia. Niewystraczające sumy ubezpieczenia dla przedsiębiorców oznaczają poważne utrudnienia w działalności. Wyzwaniem jest więc powiększająca się luka ubezpieczeniowa i niedoubezpieczenie. A pamiętajmy, że na to nakładają się wyzwania klimatyczne. W 2022 r. pogoda nas nie oszczędzała. Możemy mieć tylko nadzieje, że gwałtownych zdarzeń będzie mniej. Nadzieja to jednak słaba gwarancja. Ubezpieczenia pomagają odbudować się po powodzi, wichurach czy gradobiciu. To ostatnie zdarzenie w 2022 r. było przyczyną bardzo wielu szkód, m.in. we Francji. Rynek musi liczyć się z tym, że wypłaty z tytułu zdarzeń pogodowych będą rosły. Koszty ochrony również. Nie ma jednak innej drogi niż ta związana z ubezpieczeniami, prewencją, mądrym planowaniem przestrzennym.

Więcej – posłuchajcie w rozmowie z Rafałem Mańkowskim:

Ubezpieczenia na życie
Piotr Wrzesiński: prace legislacyjne są teraz kluczowe

Pandemia pokazała Polakom, jak ważna jest ochrona życia i zdrowia. W jaki sposób ubezpieczenia ułatwiają zarządzanie tak trudnymi sytuacjami, jak śmierć bliskiej osoby czy poważna choroba. To nadal główne obawy Polaków. Dla nas to nie tylko wyzwanie, by utrzymać popandemiczne zainteresowanie ubezpieczeniami na życie, to również wyzwanie, by utrzymać dobrą ofertę ubezpieczeniową w wielu kanałach dystrybucji. Przed nami bowiem mnóstwo pracy legislacyjnej, która bez wątpienia ma wpływ na rynek życiowy w Polsce.

Szczegółowo o wyzwaniach opowiada Piotr Wrzesiński:

Ubezpieczenia zdrowotne
Dorota M. Fal: zdrowie jest dla nas coraz ważniejsze

Na rynku opieki zdrowotnej mierzyliśmy się z brakiem kadry medycznej, ogromną presją płacową ze strony personelu i wynikającą stąd ogromną inflacją medyczną. Ta przekracza już 20 procent. W tych warunkach ubezpieczenia zdrowotne rozwijają się organicznie, bez systemowego wsparcia państwa. Ale przy systematycznie rosnącym zainteresowaniu pacjentów. Coraz bardziej doceniamy zdrowie i pomoc, jaką oferują nam w jego utrzymaniu ubezpieczenia zdrowotne. Po trzech kwartałach 2022 r. już co 10 Polak korzysta z takiej polisy. Liczba objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 10,6 proc. rok do roku. Na prywatne polisy Polacy na koniec 3Q 2022 wydali blisko 880 mln złotych – o 12,45 proc. więcej r/r. To pozwala ubezpieczycielom, oferującym ubezpieczenia zdrowotne, pozytywnie oceniać ten rok i z nadzieją  patrzeć  na kolejny. Ten segment rynku będzie się rozwijał, tym bardziej, że sytuacja w publicznej opiece zdrowotnej jest coraz trudniejsza.

Skutki pandemii

W tym roku nadal zmagaliśmy się z wirusem Sars cov 2. I choć omikron był łagodniejszy, to bardziej zakaźny. To przeniosło ciężar leczenia ze szpitali przeszła do lecznictwa otwartego. Placówki obsługiwały mnóstwo pacjentów również z innymi chorobami wirusowymi. Dały o sobie znać wirusy RSV, grypy i paragrypy – cóż, zdjęliśmy maseczki. Do tego wszystkiego, nadal płacimy tzw. dług zdrowotny, który pandemia mocno nam wzrósł w pandemii. W tej sytuacji nie ma szans na zmniejszenie kolejek do lekarzy w publicznej opiece zdrowotnej.

Ubezpieczenia zdrowotne bez wątpienia ułatwiają zarządzanie ryzykiem związanym z utratą zdrowia – od profilaktyki do leczenia u specjalistów. Pamiętajmy, że obawy związane ze zdrowiem są jednymi z najpoważniejszych naszych trosk. Potwierdzają to powtarzane przez Izbę badania „Mapy ryzyka Polaków”. Niezmiennie największy odsetek Polaków boi się ciężkiej choroby najbliższej osoby – 85% , 79% obawia się nowotworu, 78% utraty sprawności, a 68% braku do opieki zdrowotnej.

Przed jakimi wyzwaniami staniemy w 2023 roku?

Ubezpieczyciele muszą utrzymać, mimo konkurencji o biały personel, dostępność do świadczeń. Wśród problemów zdrowotnych Polaków nadal ważne miejsce zajmuje tzw. long covid. Dotyczy on ok 30% pacjentów, którzy przeszli zarażenie. W ciągu ostatnich dwóch lat znacząca część społeczeństwa przechorowała w jakiejś postaci tę chorobę, w większości bez zgłaszania tego do systemu. Oprócz wspomnianego długu zdrowotnego, zmagać się będziemy też z innymi problemami, które pandemia unaoczniła, m.in. z otyłością. Ta predysponuje do większości chorób przewlekłych – cukrzycy, nadciśnienia, chorób serca, chorób układu ruchu.

Profilaktyka ma coraz większe znaczenie

W tej sytuacji działania profilaktyczne nabierają jeszcze większego znaczenia. Ubezpieczyciele będą je prowadzili i zachęcali swoich ubezpieczonych do zdrowego  stylu życia. Rynek będzie tu rozwijał kolejne produkty. Będzie też dalej pracował nad innymi poza ambulatoryjnymi ubezpieczeniami – szpitalnymi i komplementarnymi.

Rosnące potrzeby zdrowotne, zła kondycja opieki systemowej to powody, dla których dyskusje o zdrowiu na pewno będą w 2023 zajmowały ważną część debaty publicznej. Zwłaszcza przed wyborami, kształt opieki zdrowotnej w Polsce będzie interesował reprezentantów wszystkich opcji politycznych. Mamy nadzieję, że w tych dyskusjach powróci również rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie. Powstaną pomysły do szybkiego zrealizowania po wyborach. Zwłaszcza, że i tu nie można pominąć woli Polaków. Niemal 60% z nas była gotowa dopłacać do ubezpieczenia zdrowotnego.

Podcast #ubezpieczeniazdrowotne:

Wyzwania legislacyjne
Hanna Karwat-Ratajczak: skutki działalności legislacyjnej i tzw. miękkiego prawa odczują klienci

Na proces legislacyjny musimy reagować na bieżąco. Liczymy na to, że legislatorzy nie będą nas w 2023 r. zaskakiwali, a proces legislacyjny będzie służył rozwojowi rynku, a co za tym idzie upowszechnieniu ubezpieczeń – coraz lepsza i adekwatna oferta dla coraz większej liczby osób.

Ważnym wyzwaniem dla rynku są rekomendacje KNF. To miękkie prawo, ale jego skutki są porównywalne do regulacji ustawowych. Kluczowa dla nas jest przejrzystość, otwartość  procesu konsultacji projektu rekomendacji, wiedza na temat postulatów wszystkich stron, które biorą w nich udział. Widzimy konieczność doprecyzowania przepisów w tym zakresie, może ukształtowanie konsultacji na zasadach podobnych do tych obowiązujących przy regulacjach ustawowych.

Przepisy a digitalizacja

Ważną kwestią jest postulat dostosowania przepisów prawa i działalności do postępującej digitalizacji. Konieczne są zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i Kodeksie cywilnym dotyczące formy czynności prawnej. Nadal w wielu przypadkach wymaga się formy pisemnej. Jest ona uciążliwa zarówno dla klientów zakładów ubezpieczeń, jak i zakładów ubezpieczeń. Jej niezachowanie wywołuje ponadto niekorzystne skutki prawne. Od dawna postulujemy dopuszczenie formy dokumentowej. Wymagającej dla swej ważności jednoznacznego przypisania oświadczenia woli  danej osobie.

I wreszcie wyzwaniem są zmiany w ustawach, zawarte w projekcie tzw. „warzywniaka” . Z  założenia miały wspierać rozwój m.in.  rynku ubezpieczeniowego.  Niestety niektóre z proponowanych zmian nie sprzyjają rozwojowi i innowacyjności w działalności ubezpieczeniowej.

O wyzwaniach legislacyjnych w rozmowie z Hanną Karwat-Ratajczak:

ESG
Paweł Sawicki: w 2023 r. głosujemy nogami

W 2023 r. klienci będą coraz częściej i chętniej głosowali nogami. Czyli wybierali inwestycje tych firm, które postępują zgodnie z zasadami ESG i są zielone. O ile dotychczas decydując się na powierzenie zakładowi ubezpieczeń swoich pieniędzy ubezpieczający zastanawiali się, czy będą one lokowane w sposób bezpieczny i zapewnią odpowiednią stopę zwrotu, o tyle obecnie coraz częściej rozważamy, czy finansujemy przedsięwzięcia przyjazne naszej planecie. Zauważa to ustawodawca europejski i wdraża w życie zasady Zielonego Ładu.

Raportowanie niefinansowe

W połowie grudnia została opublikowana nowa wersja dyrektywy o raportowaniu niefinansowym, zmieniło się dużo, nawet nazwa. Non-Financial Reporting Directive to teraz Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), a konsultacji podlegają właśnie projekty aktów wykonawczych do tej dyrektywy. Nowy rok 2023 w zielonych finansach zacznie się zatem „od wysokiego C”. Konsultowane jest 12 tzw. ESRSów (European Sustainability Reporting Standards) przygotowanych przez EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Pięć z nich dotyczy litery “E” jak Environmental,  cztery “S” jak Social oraz jeden „G” Governance. Działająca przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń Grupa ds. zrównoważonych finansów zajmie się nimi na posiedzeniu już 2 stycznia 2023 roku. Dane raportowane na podstawie dyrektywy CSRD przez przedsiębiorców są bardzo potrzebne na rynku finansowym. Na ich bazie instytucje finansowe tworzą zielone produkty finansowe umożliwiające klientom zaangażowanie się w walkę ze zmianami klimatu.

Regulacyjne standardy techniczne

Od stycznia 2023 r. wchodzą w życie również RTSy (Regulacyjne Standardy Techniczne) dotyczące raportowania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych. „Duże” zakłady ubezpieczeń na życie, spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu SFDR, zobowiązane będą do ujawniania informacji o swoich portfelach inwestycyjnych. A konkretnie, czy ich inwestycje nie szkodzą środowisku oraz czy dotyczą spółek zachowujących odpowiednie standardy socjalne i standardy zarzadzania. Przekazywane szerokiej publiczności informacje mają ułatwić podjęcie decyzji w zakresie lokowania swoich oszczędności. Z założenia nie będziemy skłonni inwestować w przedsięwzięcia źle oceniane w kontekście ESG. Pierwsze wskaźniki PAI (Principal Adverse Ipmacts) instytucje finansowe będą musiały ujawniać do końca czerwca 2023.

Taksonomia

W nadchodzącym roku spodziewamy się również prac w zakresie unijnej Taksonomii, czyli rozporządzenia określającego jaka działalność jest zgodna z celami środowiskowymi. Niestety do tej pory mamy akty wykonawcze dotyczące jedynie dwóch pierwszych celów środowiskowych: walki ze zmianami klimatu i przystosowania do zmian klimatu. Wciąż czekamy na akty wykonawcze z zakresu zasobów wodnych, recyklingu, zanieczyszczeń oraz bioróżnorodności. Toczyć się również będą prace dotyczące projektu dyrektywy CSDDD  (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych. Zakończą się ponadto, miejmy nadzieję, prace nad rozporządzeniem w sprawie zielonych obligacji. Obecnie trwają trylogii, czyli uzgodnienia tekstu rozporządzenia pomiędzy Komisją Europejską, Radą i Parlamentem. Przyszły rok na pewno zatem w zakresie zielonych finansów nie zwolni. Co najwyżej przyspieszy.

O wyzwaniach ESG w naszym podcaście:

Cyfryzacja sektora
Mariusz Kuna: DORA i cyberbezpieczeństwo

Ostatnie lata sprawiły, że o ubezpieczeniach możemy mówić jako o w pełni scyfryzowanej branży. To nie oznacza jednak, że możemy już ten temat zamknąć. Przed sektorem nadal wiele do zrobienia. W najbliższych miesiącach będziemy intensywnie pracować nad przygotowaniem sektora do wdrożenia DORA (Digital Operational Resilience Act). Najprawdopodobniej spróbujemy wypracować możliwie jednolity standard podejścia do tego aktu – podobny do tego, jaki został wypracowany do wytycznych przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Zresztą, nad standardem chmurowym również w tym roku pracowaliśmy. W zaktualizowanej i uzupełnionej wersji, którą niedługo opublikujemy, pojawią się m.in. przykładowe klauzule umowne i relacje komunikatu do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Wierzymy, że rozwiążą one wątpliwości, które były do tej pory w tych obszarach.

Bezsprzecznie, wybuch wojny pokazał nam, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo i to jest kolejny olbrzymi obszar naszych zainteresowań i intensywnych prac w roku 2023. Będziemy dążyć do jak największej konsolidacji działań w tym zakresie.

Posłuchajcie rozmowy z Mariuszem Kuną:

PIU w Brukseli
Bartosz Bigaj: będzie jeszcze intensywniej

Przyszły rok będzie jednym z najbardziej intensywnych od kilku lat, jeżeli chodzi o prace legislacyjne. Przyjęte będą nowelizacja dyrektywy Wypłacalność II oraz dyrektywa w sprawie uporządkowanej likwidacji i upadłości zakładów ubezpieczeń (IRRD). O ile zmiany wymogów wypłacalności mają pomóc w uwolnieniu kapitału zakładów ubezpieczeń, o tyle IRRD będzie nakładała na zakłady zupełnie nowe dodatkowe wymogi regulacyjne i zobowiązania finansowe związane m.in. z opracowywaniem planów naprawczych, przeprowadzeniem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz funkcjonowaniem organu resolution.

W pierwszej połowie roku zostanie opublikowany długo wyczekiwany projekt Strategii Produktów Inwestycyjnych (tzw. Retail Investment Strategy – RIS) obejmujący nowelizację przepisów dyrektyw MiFiD2, dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) i rozporządzenia PRIIPs. Komisja Europejska przedstawi w nim m.in. nowe podejście do wartości produktu dla klienta (Value for Money – VfM), zachęt dla dystrybutorów oraz prowizji. Drugim oczekiwanym projektem legislacyjnym Komisji będzie regulacja określająca zasady funkcjonowania tzw. otwartego rynku finansowego (Open Finance)

Dyrektywy, rozporządzenia…

W 2023 r. zostanie przyjęta także rewizja dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki (CCD), która będzie pierwszą regulacją realizującą założenia Europejskiego Planu Walki z Rakiem oraz prawa do zapomnienia. Ubezpieczyciele sprzedając produkty ubezpieczeniowe do kredytów konsumenckich, nie będą mogli analizować informacji o chorobach nowotworowych, jeżeli od końca leczenia upłynęło co najmniej 15 lat.

W następnym roku zostanie także przyjęte rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji (AI Act). Istnieje ryzyko, że unijni legislatorzy do listy systemów wysokiego ryzyka dodadzą systemy wykorzystywane przez zakłady do oceny ryzyka i określania wysokości składek dla osób fizycznych w ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych. W konsekwencji korzystanie z nich wymagałoby spełnienia szeregu restrykcyjnych wymogów, których naruszenie wiązałoby się z wysokimi karami administracyjnymi.

Ochrona danych osobowych
Anna Kwiatkowska: dane osobowe – kluczowy zasób branży

Grupa robocza ds. ochrony danych osobowych działa w PIU nieprzerwanie od kilkunastu lat. To świadczy o tym, że dane osobowe to kluczowy zasób branży ubezpieczeniowej. Ich ochrona to ciągły proces doskonalenia komunikacji z klientem, wsparcia biznesu, oceny ryzyka oraz analiza zmiennego otoczenia prawnego.

Inflacja legislacyjna nie omija jednak tego obszaru, a wręcz tę dziedzinę legislator sobie upodobał. Liczne projekty legislacyjne nie tylko krajowe, ale przede wszystkich płynące z Brukseli, skłaniają ekspertów Grupy roboczej do wniosku, że kolejny rok 2023 również będzie intensywny merytoryczne i organizacyjne. Choćby ze względu na przyjęty przez Parlament Europejski tekst rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (zwany potocznie DORA) w wielu miejscach odnosi się w swych treściach do rozwiązań organizacyjnych i prawnych zaczerpniętych z RODO, angażuje personel w zarządzanie ochroną danych osobowych w szerszym kontekście, jakim jest cyberbezpieczeństwo.

AI

Podobnie jest z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o sztucznej inteligencji. Wymogi stawiane w tym projekcie dotyczące realizacji wobec klienta obowiązków informacyjnych nt. zastosowanego systemu sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, są zbieżne z przepisami RODO w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego o zastosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

To duże wyzwania projektowe dla branży ubezpieczeniowej, a tym bardziej trudne tematy dla klienta, który jest odbiorcą zmian legislacyjnych. Zależy nam na tym, by nowe wymogi prawne komunikować w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Dokładnie tak, jak wskazują motywy RODO. Zaangażowanie Inspektorów Ochrony Danych we wdrożenie kolejnych wymogów prawnych jest tu kluczowe. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy przy wdrażaniu RODO w branży ubezpieczeniowej z powodzeniem może być wykorzystane w kolejnych przedsięwzięciach.

Kolejna kwestia wiąże się ze zmienną interpretacją prawa przez organy nadzoru czy sądy. Jak w takim krajobrazie prawnym mają poradzić sobie Administratorzy Danych i Inspektorzy Ochrony Danych? Na pewno to kolejne wyzwanie na 2023 r.

Komunikacja
Agnieszka Durska: Jak mówić o ubezpieczeniach?

Prawie 70 proc. Polaków uważa, że ubezpieczenia to stabilny sektor, któremu można zaufać. Ponad 80 proc. osób deklarowało, że nie zrezygnowało z żadnej polisy w ciągu roku, a 84% uważa, że ubezpieczenia są przydatne, gdy w życiu dzieją się złe rzeczy. Polacy mają więc pewność, że pomagamy. Jednak nie oznacza to, że możemy spocząć na laurach. Na zaufanie pracujemy nieustannie. Dbamy o doskonalenie procesów, produktów, ale co równie ważne – dbamy o to, by ubezpieczenia stawały się dla wszystkich coraz bardziej przystępne i zrozumiałe. I to jest jedno z ważniejszych wyzwań przed nami. Mówić i pisać prostym językiem, edukować i tłumaczyć, jak działają ubezpieczenia, dlaczego warto korzystać z tego instrumentu finansowego. I dlaczego nie warto z tego rezygnować, gdy kurczy się budżet na bieżące wydatki. A właśnie to stanowi jedną z naszych najpoważniejszych obaw – brak pieniędzy na podstawowe wydatki to troska aż 70 procent Polaków.

Jako ubezpieczyciele będziemy mierzyć się z tym, że ta obawa wzmocni wszystkie inne. Mądre zarządzanie ryzkiem w trudnych czasach nabiera więc szczególnego znaczenia. Jesteśmy gotowi na to wyzwanie. W PIU powstanie zespół ds. edukacji. Będziemy publikować kolejne raporty, które ułatwią nam budowanie narracji wokół ubezpieczeń. Narracji, która ułatwi pracę rynkowi i pośrednikom.

Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów na bieżąco – naszej strony, social mediów, ale też Youtube’a, Spotify oraz Google podcasts – gdzie możecie nas posłuchać.

Z Katarzyną Ostrowską, dyrektorką departamentu komunikacji w Uniqa Polska w podcaście o edukacji: