Szukaj:
Aktualności
WU2018.2.5

Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę osoby najbliższej bezpośrednio poszkodowanego a odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń – przegląd orzecznictwa Katarzyna Chojecka Katarzyna Wiśniewska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.5 Abstract Problem przyznawania zadośćuczynień za krzywdę osoby najbliższej bezpośrednio poszkodowanego jest wyzwaniem nie tylko dla zakładów ubezpieczeń, ale również […]

Więcej
Aktualności
WU2018.2.4

Przeniesienie wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego Artur Gruszczyński DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.4 Abstract Celem artykułu jest prawna analiza istotnego dla praktyki zagadnienia przenoszenia wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego. Wtym zakresie autor szczególną uwagę poświęca analizie treści przepisów art. 823 k.c. oraz 306–310 […]

Więcej
Aktualności
WU2018.2.3

Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów w dyrektywie 2009/22/WE oraz w propozycji „nowego ładu dla konsumentów” Hanna Misiak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.3 Abstract Obowiązująca w europejskim prawie definicja zbiorowych praw konsumentów ma charakter negatywny i sprowadza się do stwierdzenia, że zbiorowym interesem konsumentów nie […]

Więcej
Aktualności
WU2018.2.2

Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia posiadanego na innej podstawie niż prawo własności Paulina Wyszyńska-Ślufińska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.2 Abstract Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zakresu i granicy interesu ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu mienia posiadanego na innej podstawie niż prawo własności. Autorka wskazuje, kiedy […]

Więcej
Aktualności
WU2018.2.1

Bliskie powiązania między agentem ubezpieczeniowym a innymi podmiotami w świetle ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Michał Romanowski Piotr Haiduk Wojciech Grabowski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.1 Abstract Zgodnie z nową ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, która stanowi implementację Dyrektywy […]

Więcej
Aktualności
Wręczono odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”

9 stycznia 2018 r. podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. PIU od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz ogromny wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. […]

Więcej
Inne
VI Kongres PIU

    8-9 maja w Sopocie w hotelu Sheraton odbył się VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń – najważniejsze forum dyskusji branży ubezpieczeniowej w Polsce, gromadzące corocznie w Sopocie przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, nadzoru finansowego i zakładów ubezpieczeń. W tym roku […]

Więcej
Aktualności
WU2019.1.3

Kompensacja następstw wypadków związanych z ruchem samochodów autonomicznych w Stanach Zjednoczonych Katarzyna Wałdoch DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.3 Abstract Celem artykułu jest omówienie problemu dostosowania obecnie obowiązujących wStanach Zjednoczonych regulacji prawnych dotyczących kompensacji następstw wypadków związanych z ruchem samochodów autonomicznych do masowej sprzedaży […]

Więcej
Aktualności
WU2018.1.2

Skutki prawne nieudzielenia w terminie odpowiedzi na reklamację klienta podmiotu rynku finansowego Ewa Bagińska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.2 Abstract W artykule zbadano skutki prawne braku lub opóźnienia odpowiedzi na reklamację klienta rynku finansowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty […]

Więcej
Aktualności
WU2018.1.1

Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (Część II) Eugeniusz Kowalewski Michał P. Ziemiak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.1 Abstract Uchwalona w sierpniu 2015 r. ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym stała się ważnym instrumentem dla ubezpieczających, ubezpieczonych oraz poszkodowanych […]

Więcej