Aktualizacja standardu chmury obliczeniowej

Przedstawiamy aktualizację dokumentu „Standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej – opracowanie na potrzeby sektora ubezpieczeniowego”. 

Poniżej znajdziecie Państwo dokument uzupełniony o następujące kwestie:

  • Wzajemne relacje i współzależności pomiędzy komunikatem UKNF a przepisami ustawy UDUiR w zakresie przepisów regulujących umowy outsourcingu – gdzie jest różnica pomiędzy outsourcingiem ustawowym a tym wynikającym z komunikatu.
  • Klauzule umowne, jakie mogą być stosowane w umowach z dostawcami usług chmurowych – jako przykłady do bezpośredniego zastosowania,
  • Aktualizacja punktów, w zakresie których UKNF przedstawił swoje stanowisko w postaci odpowiedzi na pytania zadane przez sektor finansowy (tzw. Q&A) – opublikowane przez KNF w październiku 2021 i kwietniu 2022 r.
Dokumenty do pobrania: 

Standard_chmury_obliczeniowej_2.0

Załącznik nr 1_Przykład szablonu klasyfikacji informacji

Załącznik nr 2_Przykład szablonu szacowania ryzyka.

Załącznik nr 3_Przykładowy plan przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej

Załącznik nr 4_Przykładowy szablon scenariusza wyjścia z chmury

Załącznik nr 5_Przykład_Wyjście z chmury_główne zagadnienia

Załącznik nr 6_ISO 27001

Załącznik nr 7_Przykładowe_Kroki_wdrożenia

Załącznik nr 9_Przykład_Opis_metodyki_uzyskania_szacowania_ryzyka_i_zgodność

Załącznik nr 10_Przykładowe wypełnienie informacji do UKNF o rozpoczęciu korzystania z Chmury obliczeniowej przez Zakłady

Załącznik nr 11_Klauzule_Umowne