03
12.13
29
11.13

Seminarium w Prokuraturze Generalnej

26 listopada 2013 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele Prokuratury Generalnej, Prokuratur Apelacyjnych i Okręgowych, Komisji PIU ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej oraz Podkomisji PIU ds. Przeciwdziałania Przestępczości w Ubezpieczeniach na Życie. Organizatorem merytorycznym spotkania była Polska Izba Ubezpieczeń.

26
11.13
14
11.13
28
10.13

Seminarium audytowe PIU

21 listopada 2013 r. Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z KPMG zorganizowała seminarium „Dobre praktyki w zakresie współpracy funkcji audytu wewnętrznego, compliance, zarządzania ryzykiem i aktuariatu w zakładach ubezpieczeń”.

25
10.13

V Kongres Bancassurance 2013 „Bancassurance – zmiany, zmiany, zmiany …”

W dniach 24-25 października 2013 r. w hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy odbył się V Kongres Bancassurance. Temat wiodący kongresu to wyzwania, stojące przed środowiskiem ubezpieczeniowym i bankowym w świetle pro-konsumenckich zmian zachodzących na rynku bancassurance. Kongres zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

22
10.13

IT w Ubezpieczeniach GigaCon

22 października odbędzie się XIV edycja  BEZPŁATNEJ konferencji „IT w Ubezpieczeniach GigaCon”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Polska Izba Ubezpieczeń oraz Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

22
10.13

Dokumentacja i informacja medyczna istotny problem medyczny, prawny, finansowy

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej zaprasza na konferencję naukową pt. „Dokumentacja i informacja medyczna – istotny problem medyczny, prawny, finansowy”, która odbędzie się 22 października 2013 r. w Warszawie Hotel Radisson Blu Sobieski, Plac Zawiszy 1. Konferencja jest organizowana we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

09
10.13

Europejska umowa ubezpieczenia

Międzynarodowy zespół ekspertów ds. zmian w Europejskiej Umowie Ubezpieczenia (Project Group on Restatement of European Insurance Contract Law) wziął udział w specjalnym seminarium, które odbyło się 9 października w Warszawie.

26
09.13

Seminarium szkoleniowe na temat zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej

W dniach 19 i 20 września 2013 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się kolejna edycja seminarium szkoleniowego „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”. Organizatorem merytorycznym spotkania była Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Biurem Spraw Kryminalnych Komendy Głównej Policji.