Konferencje i seminaria

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG organizuje 30 listopada 2017 r. seminarium pt: „Wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”, które odbędzie się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, przy ul. Złotej 48-54.

Tematyka seminarium dotyczyć będzie zagadnień rachunkowych, finansowych i aktuarialnych m.in. wybranych zagadnień wynikających z wdrożenia Solvency II (kapitałowy wymóg wypłacalności – SCR – błędy i problemy z jego ustalaniem, bilans ekonomiczny – zasady wyceny oraz sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej – SFCR). Omówione zostaną także wybrane zagadnienia dotyczące IFRS 17, nowej ustawy o biegłych rewidentach, klasyfikacji lokat, aktywowania kosztów wynagrodzeń oraz definicji grupy 3 ubezpieczeń w dziale I.

W trakcie seminarium Pani Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego UKNF przedstawi najważniejsze bieżące problemy dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń na potrzeby nadzoru.

Seminarium skierowane jest do pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, przedstawicieli prasy branżowej i ośrodków akademickich. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Prosimy o rejestrację na seminarium do 23 listopada br. na stronie:  https://rejestracja.piu.org.pl/?event=seminarium-rachunkowe-4

Agenda seminarium: