Seminarium „Wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”

220 pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, GUS oraz ośrodków akademickich, wzięło udział w seminarium pt. „Wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”. Seminarium odbyło się 30 listopada 2017 i zostało zorganizowane przez PIU we współpracy z firmą KPMG.
Tematyka seminarium dotyczyła zagadnień rachunkowych, finansowych i aktuarialnych – m.in. wybranych zagadnień wynikających z wdrożenia Solvency II (kapitałowego wymogu wypłacalności – SCR – błędy i problemy z jego ustalaniem, bilansu ekonomicznego – zasad wyceny oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej – SFCR). Omówione zostały również wybrane zagadnienia dotyczące IFRS 17, nowej ustawy o biegłych rewidentach, klasyfikacji lokat, aktywowania kosztów w wartościach niematerialnych i prawnych oraz definicji grupy 3 ubezpieczeń w dziale I.
W trakcie seminarium Pani Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego UKNF przedstawiła najważniejsze bieżące problemy dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń na potrzeby nadzoru.

Prezentacje