Konferencja „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”

4 grudnia 2017 r. w Hotelu Gdańsk (ul. Szafarnia 9) odbyła się konferencja naukowa pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka” zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL).

Tematem przewodnim konferencji było omówienie korzyści płynących z wdrożenia klasyfikacji ICF. Spotkanie było przede wszystkim adresowane do lekarzy orzeczników oraz biegłych sądowych oceniających stan zdrowia pacjentów oraz innych środowisk zainteresowanych wdrożeniem klasyfikacji ICF.

Wydarzenie to było kontynuacją, zakończonej sukcesem, konferencji międzynarodowej pod tym samym tytułem. Ówczesna konferencja została zorganizowana przez PTOL we współpracy z PIU, WHO i ZUS, pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, i odbyła się w 2014 r.