Konferencja „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”

Polska Izba Ubezpieczeń w imieniu swoim oraz Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL) zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”, która odbędzie się w Lublinie 21 listopada 2017 r. w Hotelu Lublinianka (ul. Krakowskie Przedmieście 56).

Tematem przewodnim konferencji będzie omówienie korzyści płynących z wdrożenia klasyfikacji ICF. Spotkanie jest przede wszystkim adresowane do lekarzy orzeczników oraz biegłych sądowych oceniających stan zdrowia pacjentów oraz innych środowisk zainteresowanych wdrożeniem klasyfikacji ICF. Wierzymy, że merytoryczna dyskusja wzmocni zainteresowanie zastosowaniem klasyfikacji ICF w Polsce.
Wydarzenie to jest kontynuacją, zakończonej sukcesem, konferencji międzynarodowej pod tym samym tytułem. Ówczesna konferencja została zorganizowana przez PTOL we współpracy z PIU, WHO i ZUS, pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, i odbyła się w 2014 r. Zapraszamy do udziału w konferencji i do zarejestrowania swojej obecności do 15 listopada br. POD TYM ADRESEM.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.