Konferencja „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”

Polska Izba Ubezpieczeń w imieniu swoim oraz Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL) zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”, która odbędzie się we Wrocławiu 17 listopada 2017 r. w Hotelu Radisson (ul. Purkyniego 10).

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, nazywana ICF, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2001 r. opisuje cechy charakterystyczne stanu zdrowia człowieka w kontekście jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz wpływów otaczającego środowiska. Zastosowanie klasyfikacji do oceny stanu zdrowia i jego wpływu na dalsze funkcjonowanie osób ma istotne znaczenie dla sprawnego działania systemu ochrony zdrowia a także polityki społecznej oraz systemów ubezpieczeń społecznych i  komercyjnych.

W celu upowszechnienia zastosowania ICF do oceny stanu poszkodowanych w ubezpieczeniach zarówno komercyjnych jak i społecznych, PIU wraz z PTOL organizuje konferencję, której tematem przewodnim będzie omówienie korzyści płynących z wdrożenia klasyfikacji ICF. Spotkanie jest przede wszystkim adresowane do lekarzy orzeczników oraz biegłych sądowych oceniających stan zdrowia pacjentów oraz innych środowisk zainteresowanych wdrożeniem klasyfikacji ICF. Wierzymy, że merytoryczna dyskusja wzmocni zainteresowanie zastosowaniem klasyfikacji ICF w Polsce.

Wydarzenie to jest kontynuacją, zakończonej spektakularnym sukcesem, konferencji międzynarodowej pod tym samym tytułem. Ówczesna konferencja została zorganizowana przez PTOL we współpracy z PIU, WHO i ZUS, pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, i odbyła się w 2014 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji i do zarejestrowania swojej obecności w terminie do 10 listopada br. na stronie https://rejestracja.piu.org.pl/?event=icf-nowe-spojrzenie-na-czlowieka-3

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.