Dziewiąta edycja seminarium w Szczytnie

W dniach 21 – 22 września 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się dziewiąta edycja seminarium szkoleniowego „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”. Organizatorem merytorycznym spotkania była Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Stałym założeniem seminarium jest wymiana praktycznych doświadczeń na temat współczesnych form przestępczości ubezpieczeniowej oraz opracowywanie sposobów wspólnych działań ubezpieczycieli i organów ścigania w obszarze jej przeciwdziałania. Dzięki cyklicznym spotkaniom, możliwa jest aktualizacja obserwacji i rozwiązań.

W tegorocznym seminarium uczestniczyli przedstawiciele: Departamentu ds. cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Departamentu ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Krajowej oraz Komendy Głównej Policji, jednostek terenowych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji i sektora ubezpieczeniowego.

Wystąpienia prelegentów odnosiły się do zagadnień cyberbezpieczeństwa i wpływu innowacyjności na bezpieczeństwo zakładów ubezpieczeń oraz do profilowania sprawców przestępstw ubezpieczeniowych. Przedstawiono także najważniejsze zmiany w przepisach prawnych, w tym związane z implementacją Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), problematyką ochrony sygnalistów (ang. whistleblower) oraz zmianami w Kodeksie Karnym i Skarbowym dotyczącymi konfiskaty rozszerzonej mienia pochodzącego z przestępstw. Polska Izba Ubezpieczeń serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym – gościom, prelegentom, uczestnikom za przybycie i udział w seminarium, a Wyższej Szkole Policji w Szczytnie także za umożliwienie organizacji seminarium.