Szukaj:
Aktualności
WU2018.3.4

Bank jako uprawniony do dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia zawartej jako zabezpieczenie spłaty kredytu Natalia Szydłowska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.4 Abstract Celem niniejszego artykułu jest omówienie sytuacji prawnej stron umowy ubezpieczenia zawartej jako zabezpieczenie spłaty kredytu. W praktyce zawiera się umowy ubezpieczenia, […]

Więcej
Aktualności
WU2018.3.3

Bezskuteczność a nieważność niedozwolonych postanowień umownych w umowach ubezpieczenia Aleksandra Wojciechowska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.3 Abstract Celem niniejszego artykułu jest ustalenie która z sankcji – bezskuteczność czy nieważność – umowy zawartej przy użyciu ogólnych warunków ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia w jej treści […]

Więcej
Aktualności
WU2018.3.2

Prawo do zapomnienia – ewolucja francuskiego modelu normatywnego deklaracji ryzyka ubezpieczeniowego w sektorze bancassurance Barbara Marlewska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.2 Abstract Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji prawa do zapomnienia, wynikającej z nowelizowanego w 2016 roku francuskiego kodeksu zdrowia publicznego, oraz jej […]

Więcej
Aktualności
WU2018.3.1

Gminne spółki komunalne a pośrednictwo ubezpieczeniowe Dorota Sylwestrzak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.1 Abstract Autorka prezentuje wniniejszym artykule zagadnienie możliwości prowadzenia przez gminne spółki komunalne działalności gospodarczej wzakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Przedmiotem opracowania jest przede wszystkim przedstawienie obowiązującego stanu prawnego, stanowiska judykatury oraz wykładnia […]

Więcej
Aktualności
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – wszystko co musisz o nim wiedzieć. Przydarzyła Ci się stłuczka? Zastanawiasz się czy musisz wezwać policję? Nie chcesz tracić czasu? Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest akceptowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc […]

Więcej
Wydarzenia
Podsumowanie szkolenia w PIU – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ponad 50 pracowników zakładów ubezpieczeń wzięło udział w szkoleniu z zakresu projektowanych zmian ustawowych w obszarze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Szkolenie zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Kancelarią Bird & Bird. Szkolenie dotyczyło przede wszystkim nowych […]

Więcej
Aktualności
Polacy z własnej kieszeni wydają ponad 40 mld zł na zdrowie

Już 2,17 mln Polaków korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej, mając polisy zdrowotne, jak wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prognozuje się, że liczba ta będzie nadal rosła, zwłaszcza w kontekście zmniejszających się wydatków na świadczenia specjalistyczne zapewniane w ramach […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2017

Spis treści: Rozprawy naukowe: W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków od wad ukrytych w obrocie deweloperskim – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak, Michał Marszelewski Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne […]

Więcej