Szukaj:
Aktualności
Polski rynek bancassurance po I kw. 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisującym rynek bancassurance w Polsce po I kw. 2018 r. Składka pozyskana w kanale bancassurance w Dziale I wyniosła 1,7 mld zł, natomiast w Dziale II – 0,47 mld zł. […]

Więcej
Aktualności
Niemal 2,3 mln Polaków kupiło polisy zdrowotne

Na koniec 2017 r. o 22 proc. zwiększyła się liczba Polaków posiadających polisy zdrowotne. Z prywatnych ubezpieczeń korzysta już 2,27 mln osób – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Eksperci prognozują, że liczba ta będzie rosła, zwłaszcza w kontekście zmniejszających […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2017

Spis treści: 70 lat Wiadomości Ubezpieczeniowych. Od Redakcji – Tadeusz Szumlicz Rozprawy naukowe: Behawioralne aspekty decyzji dotyczących dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego (wnioski dla Polski) – Wojciech Sieczkowski Determinanty rozwoju odwróconego kredytu […]

Więcej
Aktualności
Ubezpieczenia w liczbach 2017

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Ubezpieczenia w liczbach 2017”, zawierającą najważniejsze dane o rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Znaleźć w niej można dane m.in. na temat aktywów ubezpieczycieli, wypłaconych odszkodowań oraz zebranej składki. Broszura zawiera też informację o składce zbieranej […]

Więcej
Aktualności
Polski rynek bancassurance w 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisującym rynek bancassurance w Polsce w 2017 r. Składka pozyskana w kanale bancassurance w Dziale I wyniosła 8,5 mld zł, natomiast w Dziale II – 1,64 mld zł. Raport

Więcej
Aktualności
WU2018.4.7

Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach ubezpieczeniowych w latach 2014–2016 Paulina Wyszyńska-Ślufińska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.7 Abstract Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych orzeczeń wydanych przez sądy krajów europejskich w sprawach ubezpieczeniowych w latach 2014–2016, dotyczących w szczególności: odpowiedzialności ubezpieczyciela, ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, […]

Więcej
Aktualności
WU2018.4.6

Granice pojęcia ruchu pojazdu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej dotyczącego obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company Kinga Konieczna DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.6 Abstract W orzeczeniuwydanym w sprawie C-648/17 Trybunał Sprawiedliwości poddaje analizie pojęcie […]

Więcej
Aktualności
WU2018.4.5

Klauzule wyłączające ochronę ubezpieczeniową w konsumenckiej umowie ubezpieczenia ochrony prawnej – uwagi na tle wyroku niemieckiego Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof) z 4 lipca 2018 roku Szymon Szmak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.5 Abstract Niniejszy artykuł przedstawia wybrane uwagi dowyroku wydanego 4 lipca 2018 roku […]

Więcej