Do 30 czerwca można zgłaszać projekty do konkursu Pracodawca Jutra

Zapraszamy do udziału w 7. edycji konkursu Pracodawca Jutra – PARP. Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych.

Pomysły w konkursie Pracodawca Jutra – PARP można zgłaszać w dwóch kategoriach. Są nimi „Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”.

 „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu:

  • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
  • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
  • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
  • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
  • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

„Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu:

  • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
  • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
  • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Laureaci otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” lub odpowiednio „Pracodawca Jutra 2023 w sektorze ….” oraz korzystania z logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych.  Zwycięzcy otrzymają możliwość promowania swojego projektu w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br.

Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP>>>