Rynek bancassurance po I kw. 2023 r.

Składka przypisana brutto w kanale bancassurance wynosi 1,35  mld zł, co odpowiada dynamice 100,4%r/r.

W kanale bancassurance w dziale I:

  • Składka przypisana wynosi 0,81 mld zł, co odpowiada dynamice 106,8% r/r
  • Udział składki bancassurance w dziale I wynosi 14,7% (wzrost o 0,2p% w porównaniu do I kw.2022 r.)
  • Składka przypisana z produktów inwestycyjnych wynosi 0,28 mld (dynamika 134,2%)
  • Składka przypisana z produktów ochronnych wynosi 0,54 mld (dynamika 96,7%)

W kanale bancassurance w dziale II:

  • Składka przypisana brutto wynosi 0,53 mld zł, co odpowiada dynamice 92% r/r
  • Udział składki bancassurance w dziale II wynosi 3,6% (spadek o 0,8p% w porównaniu do I kw.2022 r.)
  • Na koniec I kwartału 2022 r. liczba ubezpieczeń wynosi 19,3 mln szt.

Prezentacja Rynek BA 2023Q1