Szukaj:
Aktualności
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – wszystko co musisz o nim wiedzieć. Przydarzyła Ci się stłuczka? Zastanawiasz się czy musisz wezwać policję? Nie chcesz tracić czasu? Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest akceptowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc […]

Więcej
Wydarzenia
Podsumowanie szkolenia w PIU – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ponad 50 pracowników zakładów ubezpieczeń wzięło udział w szkoleniu z zakresu projektowanych zmian ustawowych w obszarze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Szkolenie zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Kancelarią Bird & Bird. Szkolenie dotyczyło przede wszystkim nowych […]

Więcej
Aktualności
Polacy z własnej kieszeni wydają ponad 40 mld zł na zdrowie

Już 2,17 mln Polaków korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej, mając polisy zdrowotne, jak wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prognozuje się, że liczba ta będzie nadal rosła, zwłaszcza w kontekście zmniejszających się wydatków na świadczenia specjalistyczne zapewniane w ramach […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2017

Spis treści: Rozprawy naukowe: W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków od wad ukrytych w obrocie deweloperskim – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak, Michał Marszelewski Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne […]

Więcej
Aktualności
WU2018.2.6

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. akt I ACa 245/15 – Odpowiedzialność biura podróży za śmierć uczestników podczas wycieczki fakultatywnej Paulina Górna DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.6 Abstract Glos odnosi się do wyroku Sądu Apelacyjnego we […]

Więcej
Aktualności
WU2018.2.5

Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę osoby najbliższej bezpośrednio poszkodowanego a odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń – przegląd orzecznictwa Katarzyna Chojecka Katarzyna Wiśniewska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.5 Abstract Problem przyznawania zadośćuczynień za krzywdę osoby najbliższej bezpośrednio poszkodowanego jest wyzwaniem nie tylko dla zakładów ubezpieczeń, ale również […]

Więcej
Aktualności
WU2018.2.4

Przeniesienie wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego Artur Gruszczyński DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.4 Abstract Celem artykułu jest prawna analiza istotnego dla praktyki zagadnienia przenoszenia wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego. Wtym zakresie autor szczególną uwagę poświęca analizie treści przepisów art. 823 k.c. oraz 306–310 […]

Więcej
Aktualności
WU2018.2.3

Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów w dyrektywie 2009/22/WE oraz w propozycji „nowego ładu dla konsumentów” Hanna Misiak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.3 Abstract Obowiązująca w europejskim prawie definicja zbiorowych praw konsumentów ma charakter negatywny i sprowadza się do stwierdzenia, że zbiorowym interesem konsumentów nie […]

Więcej