Konferencje i seminaria

Polska Izba Ubezpieczeń, we współpracy z firmą KPMG i kancelarią DLA Piper, zorganizowała seminarium pod tytułem „Reasekuracja w świetle nowych uwarunkowań prawnych”.

Polska Izba Ubezpieczeń oraz Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, organizują konferencję zatytułowaną: „Pozycja ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej”.

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą doradczą EY oraz kancelarią DLA Piper zorganizowała 2 grudnia 2015 r. seminarium pt: „Zmiany w systemie zarządzania zakładem ubezpieczeń z uwzględnieniem nowych wymogów regulacyjnych (Solvency II)”, które odbyło się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG zorganizowała 24 listopada 2015 r. seminarium pt: „Zamknięcie roku – wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”, które odbyło. się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą PwC zorganizowała 18 listopada 2015 r. seminarium podatkowe pt: „Nowe obciążenia dla zakładów ubezpieczeń wynikające ze zmian przepisów podatkowych”, które odbyło się w Hotelu Marriott w Warszawie.

W dniach 7-8 października 2015 r. w hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy odbył się VII Kongres Bancassurance.

16 czerwca 2015 w hotelu Radisson Blu przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie odbyło się seminarium reasekuracyjne, tym razem poświęcone aspektom prawnym umów reasekuracyjnych.

21 maja 2015 r. Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG zorganizowała seminarium pt: „Obowiązki audytu wewnętrznego wynikające z wytycznych KNF oraz rola audytu wewnętrznego w ocenie modeli wewnętrznych i zarządzania ryzykiem nadużyć”.

17 kwietnia br w Centrum Konferencyjnym Rondo 1 odbyło się otwarte posiedzenie Grupy Roboczej ds. opracowania systemu powszechnych ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych.

14 kwietnia br. w Warszawie w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyła się konferencja pt. „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”.

1 5 6 7 8 9 16