Konferencje i seminaria

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała seminarium, którego celem było spopularyzowanie ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce.

24 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja zatytułowana „Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej i rozwoju biznesu”. Organizatorem konferencji była Polska Izba Ubezpieczeń. Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego.

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała seminarium reasekuracyjne pod tytułem „Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach majątkowych z punktu widzenia reasekuratora, zakładu ubezpieczeń i brokera ubezpieczeniowego”.

W dniu 17 maja br. Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała konferencję pt. „Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – efektywny system na tle doświadczeń europejskich” pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia. W przedsięwzięciu tym udział wzięli prelegenci zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Ubezpieczenia dla biznesu” organizowana przez Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW i Polskiej Izby Ubezpieczeń odbyła się w dniach 26-27 kwietnia 2013 r. W sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

22 kwietnia bieżącego roku Polska Izba Ubezpieczeń wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeprowadziła w siedzibie Instytutu seminarium dotyczące prognoz pogody i groźnych zjawisk meteorologicznych.

11 kwietnia br. odbyło się XIII seminarium z serii „Jakość danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń”. PIU organizuje te spotkania od ponad 6 lat, gromadząc przedstawicieli sektora finansowego oraz reprezentantów administracji publicznej.

11 kwietnia 2013 r. odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencja poświęcona problematyce ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk), pt. „Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – ich rola, wartość, dobre praktyki”. Partnerem merytorycznym konferencji była kancelaria Dentons.

W dniach 14-15  marca 2013 roku, w Hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbyła się XVI edycja  Międzynarodowej Konferencji „Przestępczość ubezpieczeniowa”. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński oraz Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

11 marca 2013 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP, przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Projektowane przepisy umowy ubezpieczenia w Kodeksie Cywilnym” organizowana przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach, Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego oraz Polską Izbę Ubezpieczeń.

1 8 9 10 11 12 16