Relacja z otwartego posiedzenia Grupy Cat-Nat

17 kwietnia br w Centrum Konferencyjnym Rondo 1 odbyło się otwarte posiedzenie Grupy Roboczej ds. opracowania systemu powszechnych ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych. Wydarzenie to przygotowywane zostało wspólnie z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej. Ponadto udział w nim wzięli przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz konsorcjantów Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którzy przygotowali plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla zlewni Odry i Wisły.

Przygotowane przez wyżej wymienionych gości wystąpienia  dotyczyły:

  • kierunków polityki gospodarowania wodami oraz systemu gospodarowania wodami Unii Europejskiej i jego skutków dla działań podejmowanych przez administrację rządową i samorządową,
  • zawartości Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla dorzeczy Odry i Wisły, metodyki prac, interpretacji danych wynikowych oraz produktów powstałych w ramach tego projektu,
  • skutków prawnych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla produktów ubezpieczeniowych.

Rynek ubezpieczeniowy reprezentowany był podczas posiedzenia przez ekspertów odpowiedzialnych w zakładach za: zarządzanie produktami i  ryzykiem ubezpieczeniowym, oraz wdrożenie w życie dyrektywy Solvency II.

Prezentacje z posiedzenia