Praktyka likwidacji Szkód w pojazdach z umowy ubezpieczenia OC na etapie przedsądowym i przed sądem

23 września 2014 r. odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Rzecznika Ubezpieczonych, Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Polską Izbę Motoryzacji, Konferencja poświęcona likwidacji szkód rzeczowych z umów ubezpieczenia OC ppm. Konferencja dedykowana była sędziom i przedstawiała wieloaspektową analizę procesu likwidacji szkód z perspektywy wszystkich jej uczestników. Celem spotkania była próba zdefiniowania rozwiązań umożliwiających ugodowe zamykanie spraw, a w przypadku postępowania przez sądem – lepsze rozumienie przez sędziów istoty rozstrzyganych sporów.

Konferencję otworzył Marszałek dr Józef Zych, wprowadzając uczestników w problematykę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Kluczowe kwestie dla ukształtowania się odpowiedzialności ubezpieczyciela za uszkodzenia pojazdu zostały co prawda  gruntownie wyjaśnione w orzecznictwie, jednakże kryteria odwołujące się do celowych i uzasadnionych kosztów  skutkują  koniecznością indywidualnego badania każdej sprawy.

Panel przygotowany przez ubezpieczycieli skierowany był przede wszystkim na praktyczne działania  zmniejszające liczbę spraw trafiających na drogę sądową, a zwiększające liczbę klientów zadowolonych z przebiegu procesu likwidacji szkód. Do wygłoszenia prelekcji zaproszeni zostali także przedstawiciele podmiotów zewnętrznych aktywnie uczestniczących i współpracujących z ubezpieczycielami  w procesie likwidacji – Ekspress Sp. z o.o.Sp.k. oraz Toyota Marki. Wzmocnieniu praktycznego rozwiązywaniu problemów likwidacji szkód rzeczowych służyła także prezentacja niezależnej branży motoryzacyjnej przedstawiona przez Prezesa Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych oraz wystawa części zamiennych zorganizowana przez Inter Cars S.A.

Jak wielokrotnie zostało podkreślone podczas konferencji – niezbędna jest uczciwość obrotu. W sprawach przeciwko ubezpieczycielom, które trafiają na wokandę, stawki za najem pojazdu zastępczego są do trzech razy wyższe w stosunku do stawek obowiązujących na rynku. Powołanie biegłego pociąga za sobą kolejne koszty, których suma najczęściej przewyższa kwotę dochodzoną pozwem. Znamiennym jest że zdecydowana większość sporów wytaczana jest ubezpieczycielom z powództwa firm oferujących poszkodowanemu „bezpłatny pojazd zastępczy”. W przypadkach kiedy poszkodowany ma szansę najpierw skontaktować się z zakładem ubezpieczeń i rozważyć propozycję skorzystania z oferty najmu pojazdu przedstawionej do ubezpieczyciela, zwykle do sporów takich nie dochodzi.

Prezentacje z konferencji:

Artur Piechel – Warta
Alfred Franke – SDCM
Grzegorz Goluch – PZU
Mariusz Dylewski – Toyota Marki
Badania konsumenckie PIU