Relacja z seminarium audytowego PIU

21 maja 2015 r. Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG zorganizowała seminarium pt: „Obowiązki audytu wewnętrznego wynikające z wytycznych KNF oraz rola audytu wewnętrznego w ocenie modeli wewnętrznych i zarządzania ryzykiem nadużyć”.
W trakcie seminarium przedstawiciele KPMG zaprezentowali tematykę zarządzania ryzykiem nadużyć w zakładach ubezpieczeń, funkcji audytu wewnętrznego w świetle nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności wytycznych dotyczących IT. Omówione zostały także zagadnienia audytu modeli wewnętrznych oraz corporate governance.
W seminarium wzięło udział prawie stu  pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a także przedstawicieli prasy branżowej. Prezentacje przedstawione podczas seminarium znaleźć można poniżej.

Agenda seminarium oraz sylwetki prelegentów

Prezentacje z seminarium:

Audyt modeli wewnętrznych – Artur Chądzyński, Tomasz Kryłowicz, Mirosław Świętochowski
Funkcja audytu wewnętrznego w świetle projektu nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wytycznych KNF – Agnieszka Witkowska, Kamil Jóźwik
Corporate governance – wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych – Beata Szeląg
Wytyczne IT i ich skutki dla zakładów ubezpieczeń – Paweł Skowroński
Zarządzanie ryzykiem nadużyć w zakładach ubezpieczeń – Agnieszka Gawrońska-Malec, Marcin Izbicki, Zbigniew Czyżewski