Seminarium „Nowe wyzwania i innowacje w reasekuracji”

16 czerwca 2015 w hotelu Radisson Blu przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie odbyło się seminarium reasekuracyjne, tym razem poświęcone aspektom prawnym umów reasekuracyjnych.

Pierwsza prezentacja przeprowadzona została przez mec. Magdalenę Pakosińską-Krawczyńską, reprezentującą Grupę KRUK. Podczas tego wystąpienia omówione zostały kwestie związane z zawieraniem umów w międzynarodowym obrocie handlowym: zwyczaje handlowe i ich znaczenie dla stron umowy, klauzule arbitrażowe i prewencyjne zabezpieczające interesy zakładów ubezpieczeń oraz zagadnienia związane ze sporami w obrocie międzynarodowym, w tym dotyczące zaległych należności i przedawnień.

W następnej kolejności wystąpił Michael Theilmeier, Unit Manager Treaty Non-Life Europe z Gen Re, który poruszył tematy związane z odpowiednim ujęciem reasekuracji w zasadach ładu korporacyjnego. Zwrócona została uwaga na to, że rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny mają charakter globalny i dlatego zakłady w budowaniu i wdrażaniu swojej polityki compliance powinny brać pod uwagę zagrożenia występujące na rynkach finansowych takie jak: pranie brudnych pieniędzy, korupcja, czy też niedozwolone praktyki zagrażające zasadom konkurencji. Michael Theilmeier nawiązał także  do  problematyki sankcji politycznych, które było głównym zagadnieniem drugiej części seminarium.

Prawne aspekty reżimu sankcji międzynarodowych, sposób ich implementacji do polskiego prawa oraz podstawowe aspekty teoretyczne i praktyczne zostały omówione przez Dorotę Krasińską, radcę Ministra Finansów oraz dr. Piotra Rychlika, pierwszgo sekretarza Departamentu Prawno-Traktatowego w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Natomiast stosowanie sankcji politycznych w umowach ubezpieczenia i reasekuracji (również w kontekście różnic między prawodawstwem europejskim i amerykańskim) z punktu widzenia Rynku Londyńskiego przedstawił Daniel Martin z kancelarii Holman Fenwick Willan LLP.