Seminarium prawno-podatkowe pt.: „Podatki w branży ubezpieczeniowej”

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte zorganizowała 2 grudnia 2014 r. seminarium prawno-podatkowe pt: „Podatki w branży ubezpieczeniowej”.

W trakcie seminarium prelegenci z firmy Deloitte omówili najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych na 2015 r., m.in. dotyczące: opodatkowania dochodu z inwestowania składki ubezpieczeniowej, opodatkowania świadczeń otrzymanych w związku z promocjami, niedostatecznej kapitalizacji, zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) i klauzuli obejścia prawa. Szczegółowo przedstawione zostały również zmiany w przepisach o cenach transferowych oraz ryzyka podatkowe w zakresie podatków osobistych. W dalszej części seminarium przedstawione zostały najciekawsze wyroki i interpretacje sądów i organów podatkowych w 2014 r. Na zakończenie omówione zostały możliwości finansowania rozwoju działalności firm z sektora ubezpieczeń z wykorzystaniem środków publicznych, m.in. funduszy UE.

W seminarium wzięło udział ponad 150 pracowników zakładów ubezpieczeń, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jak również pracowników naukowych oraz przedstawicieli mediów.

Materiały z seminarium