Piotr Wrzesiński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Z branżą ubezpieczeniową związany od dziesięciu lat. Pracował m.in. dla Ernst&Young, Accenture i Aviva. W Polskiej Izbie Ubezpieczeń odpowiedzialny za kwestie związane z ubezpieczeniami na życie, bancassurance oraz dystrybucją ubezpieczeń życiowych. Posiada szeroką wiedzę na temat biznesowych i prawnych aspektów działalności zakładów ubezpieczeń. Zaangażowany w szereg prac o charakterze legislacyjnym i regulacyjnym dotyczących działalności ubezpieczeniowej.