Bartosz Bigaj

Bartosz Bigaj jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku swojej kariery jest związany z branżą ubezpieczeniową. Od czerwca 2018 r. pracował w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie pracy w UKNF był członkiem Komitetu ds. Ochrony Konsumentów i Innowacji Finansowych Połączonych Europejskich Organów Nadzoru (JC CPFI). Reprezentował też Polskę w pracach Komitetu ds. Ubezpieczeń i Programów Emerytalnych (IPPC) przy OECD oraz w ramach Inicjatywy Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE ISI). Koordynował także współpracę UKNF z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS). Od marca 2022 r. kieruje biurem PIU w Brukseli.