Łukasz Kulisiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 17 lat związany z ubezpieczeniami. W PIU do 2023 r. Staż zawodowy zaczął w PZU SA, gdzie brał udział w tworzeniu nowych narzędzi wspomagających likwidację szkód w ramach jednego z większych Projektów Nowej Organizacji Likwidacji Szkód. Następnie doświadczenie zdobywał w wielu firmach ubezpieczeniowych, w tym pracujących w modelu „direct”, głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Pełnił funkcje menadżerskie i eksperckie w strukturach likwidacji szkód.