Rafał Mańkowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Skończył studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w underwritingu i zarządzaniu portfelami ubezpieczeń majątkowych w zakładach ubezpieczeń. Od ośmiu lat pracuje w Polskiej Izbie Ubezpieczeń jako ekspert. Odpowiedzialny za obszar ubezpieczeń majątkowych, rolnych, finansowych, reasekuracji oraz zarządzania ryzykiem. Konsultant w ramach warsztatów organizowanych między innymi przez Komisję Europejską i brokerów reasekuracyjnych dotyczących problematyki zarządzania ryzykiem i jakością danych w ubezpieczeniach katastroficznych. Od 2011 r. certyfikowany menedżer ryzyka POLRISK.