Hanna Karwat - Ratajczak

Radca prawny, koordynator Zespołu radców prawnych PIU. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej zakładów ubezpieczeń. W latach 2005-2010 wykładowca prawa ubezpieczeniowego dla aplikantów radcowskich w OIRP w Warszawie, sędzia Sądu Polubownego przy KNF.