Szukaj:
Wydarzenia
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – refleksje
Polska Izba Ubezpieczeń oraz Katedra Prawa Ubezpieczeń WPiA UW  zorganizowały konferencję naukową poświęconą wybranym zagadnieniom ustawy z dnia  11 września  2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej rok po jej uchwaleniu. Celem Konferencji było przedstawienie refleksji nauki dotyczących w szczególności [...]
Więcej
Wydarzenia
VIII Kongres Bancassurance 2016 „Łączy nas klient”
W dniach 27-28 października 2016 r. w hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy, odbył się VII Kongres Bancassurance. Tematem wiodącym kongresu były wyzwania stojące przed środowiskiem ubezpieczeniowym i bankowym w świetle prokonsumenckich zmian zachodzących na rynku bancassurance. Kongres został [...]
Więcej
Inne
RAPORTY ROCZNE PIU v.2
UWAGA DLA PROGRAMISTY: TE WSZYSTKIE KWADRATY PONIZEJ POWINNY MIEĆ TEKST NAPISANY DUŻĄ CZCIONKĄ CIEMNO SZARĄ I NIE BYC TAKIE WĄSKIE TYLKO TAK SAMO SZEROKIE JAK ICH POLE TEKSTOWE ALBO DOPASOWANE, WSZYSTKIE W RÓWNYM ROZMIARZE I WYŚRODKOWANE W PIONIE. Polska Izba Ubezpieczeń raz [...]
Więcej
Inne
ORGANIZACJA
Struktura PIU oparta jest o model korporacyjny. Funkcję rady nadzorczej PIU powierzono Komisji Rewizyjnej. Komisja nadzoruje prace zarządu PIU. Zarząd realizuje swoje zadania za pomocą biura izby. Biuro zapewnia merytoryczną i administracyjną obsługę działań zarządu. Biuro jest centrum kompetencyjnym samorządu [...]
Więcej
Inne
Regulamin odznaki „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”
UCHWAŁA uroczystego-jubileuszowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 18 września 1995 r. Dla uhonorowania zasłużonych dla ubezpieczeń osób fizycznych i prawnych, uchwala się co następuje: §1 Ustanawia się Odznakę Za Zasługi dla Ubezpieczeń. §2 Odznakę,na wniosek Prezydium,przyznaje Zgromadzenie [...]
Więcej
Inne
RAPORTY ROCZNE PIU
Polska Izba Ubezpieczeń raz do roku wydaje kompleksowe podsumowanie wyników zakładów ubezpieczeń działających w Polsce, opis trendów panujących na rynku polis, a także sytuacji makroekonomicznej oraz warunków, w jakich funkcjonuje rynek usług finansowych. Raport Roczny PIU stanowi wyczerpujący zbiór danych finansowych [...]
Więcej
Inne
ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I BRANŻOWE
Polska Izba Ubezpieczeń od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz ogromny wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Odznakę "Zasłużony dla ubezpieczeń" można przyznać osobie fizycznej, zatrudnionej w zakładzie ubezpieczeń lub w instytucji ubezpieczeniowej, [...]
Więcej