Szukaj:
Inne
Bazy danych PIU
Polska Izba Ubezpieczeń działając w oparciu o upoważnienie art. 426 ust. 2. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 999) tworzy i wykonuje informatyczne bazy danych w [...]
Więcej
Inne
Rekomendacje i dobre praktyki
Poniżej dostępne są dokumenty samoregulacyjne, rekomendacje i dokumenty standaryzacyjne, wypracowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń. COVID-19: „REKOMENDACJE DZIAŁAŃ PROKLIENCKICH DLA RYNKU UBEZPIECZEŃ” Kodeks dobrych praktyk dla rynku ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej „Wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu dla osób ubiegających [...]
Więcej
Inne
Zasady Dobrych Praktyk
Zakłady ubezpieczeń są ważnym elementem polskiej gospodarki. Ich dynamiczny rozwój sprzyja rozwojowi ekonomicznemu państwa. Zakłady ubezpieczeń należą do prekursorów w zakresie przestrzegania etyki w działalności gospodarczej. Zakłady ubezpieczeń są podmiotami, którym klienci powierzają ochronę najcenniejszych dóbr (życie, mienie), powinny zatem [...]
Więcej
Inne
O Polskiej Izbie Ubezpieczeń
Kim jesteśmy? Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz [...]
Więcej
Inne
Członkowie Insurance Europe
Członkami Insurance Europe są:   (AT) Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) (Association of Austrian Insurance Companies) (BE) Assuralia (Assuralia) (BG) Association of Bulgarian Insurers (ABZ) (Association of Bulgarian Insurers (ABZ) (CH) Association Suisse d'Assurances (Swiss Insurance Association) (CY) Insurance Association [...]
Więcej
Inne
Współpraca międzynarodowa
Od 1 marca 2019 r. w Brukseli działa Biuro Polskiej Izby Ubezpieczeń, Jest ono głosem polskiej branży ubezpieczeniowej na poziomie europejskim. W procesie legislacyjnym, PIU rozwija, promuje i broni pozycji polskiej branży ubezpieczeniowej, prezentując stanowiska poprate badaniami i ekspertyzami. Poprzez [...]
Więcej
Inne
II Kongres PIU

250 osób odwiedziło w dniach 7-8 maja 2014 r. hotel Sheraton w Sopocie, by uczestniczyć w II Kongresie PIU. Kongres odbywał się pod hasłem przewodnim „Wyzwania dla współczesnych ubezpieczeń – ubezpieczalność, inwestycje, nadzór”. – Jestem przekonany, że dzięki obecności naszych […]

Więcej
Inne
III Kongres PIU

W dniach 6-7 maja 2015 r. w hotelu Sheraton w Sopocie odbył się III Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Było to wyjątkowe forum dyskusji i wymiany doświadczeń na temat kluczowych zagadnień dotyczących rynku ubezpieczeniowego. Kongres był miejscem nie tylko merytorycznej debaty, […]

Więcej