Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2022

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Okładka

Spis treści:

Artykuły naukowe

  1. Anna Chojan, Jacek Lisowski and Piotr Manikowski – Digitalization trends in insurance and their impact on the functioning of the insurance market entities
  2. Dariusz Fuchs – Insurance triad – sum insured, value insured and indemnity according to Articles 824 and 824¹ of the Polish Civil Code
  3. Hanna Mardo, Paulina Tronowska – The complaint process and the need to ensure a high level of protection for customers of financial market entities in the light of the Act of August 5, 2015 on complaints handling by financial market entities and on the Financial Ombudsman – practical comments
  4. Barbara Cieślik, Ilona Tomaszewska – Customer motivation and satisfaction related to purchases of comprehensive car insurance in Poland
  5. Norbert Duczkowski – Application of reduced social welfare functions for estimating household insurance expenditures in Poland

 

Przeglądy orzecznictwa i glosy:

  1. Ewa Bagińska, Paulina Wyszyńska-Ślufińska – The development of Polish Supreme Court case law in the area of motor third party liability insurance – selected judgments in 2013-2021
  2. Aneta Paleczna – Commentary on to the judgment of the Supreme Court, Civil Chamber, of 15 January 2021, file reference V CSKP 201/21