Rafał Socha

Absolwent m.in. studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery zawodowej związany z ubezpieczeniami Działu II. Pracował w działach finansowych lub kontrolingu, w Energo-Asekuracja S.A., potem Tryg Polska S.A., HDI Samopomoc S.A. oraz TUiR Warta S.A. Uczestniczył w licznych szkoleniach, w tym organizowanych przez TALANX AG.