1 czerwca 2020

EIOPA – konsultacje dotyczące raportowania: kwestie techniczne

Autor: Rafał Socha

Właśnie zakończyliśmy prace nad trzecimi już konsultacjami dotyczącymi sprawozdawczości według Solvency II. Mimo że deklarowano zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych, na razie się na to nie zanosi i nowa sprawozdawczość tylko dołoży nam pracy. Czy dodatkowe obciążenia dla branży przyniosą większą przejrzystość i użyteczność dla odbiorców sprawozdań?

Zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych – to nie jest nowy postulat

W zeszłym roku PIU wzięła udział w dwóch cyklach konsultacji sprawozdawczości według Solvency II, w których postulowaliśmy m.in. zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych w sprawozdawczości za IV kwartał, ograniczenie raportu SFCR oraz szersze zastosowanie zasady proporcjonalności.

Czytaj też:

https://piu.org.pl/konsultacje-publiczne-eiopa-dlaczego-warto-brac-w-nich-udzial/

5 lutego br. roku rozpoczęły się konsultacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) dotyczące technicznych zagadnień związanych z raportowaniem wg Wypłacalności II. Termin na odpowiedź przedłużono z powodu COVID-19 do 1 czerwca br. Nasze postulaty pozostają te same, choć teraz dotykamy już kwestii technicznych.

Pierwsze sprawozdanie według nowych zasad już w 2021 r.

Mimo, iż harmonogram prac nad „przeglądem Solvency II 2020” się wydłuży i EIOPA przekaże poradę do Komisji Europejskiej do końca roku zamiast do czerwca, jak planowano, PIU zwraca uwagę, iż EIOPA planuje dokonać zmian w Standardzie Technicznym wprowadzającym obowiązek raportowania w 2021 roku. Oznacza to, że dla zakładów ubezpieczeń pierwszym sprawozdaniem według nowych zasad będzie sprawozdanie roczne za 2021 r.

Przegląd środków technicznych

Dokument EIOPA koncentruje się na technicznych aspektach raportowania według  Wypłacalności II. Ma on na celu przegląd środków technicznych, w szczególności w zakresie:

  • procesu zarządzania opracowywaniem i publikacji taksonomii XBRL;
  • walidacji biznesowych i technicznych, w tym ich definicji i dokumentacji, procesu dezaktywacji i mechanizmów tolerancji;
  • architektury taksonomii, narzędzi taksonomii EIOPA i jej produktów końcowych;
  • poprawy dostępności informacji i danych sprawozdawczych, w tym ich standaryzację w celu odczytu maszynowego i promowanie dostępności raportów m.in. dla ubezpieczonych.

Szczegółowe propozycje techniczne zawarte w dokumencie EIOPA będą jeszcze konsultowane. Odbędą się też spotkania z rynkiem w ramach dalszych prac.

Dodatkowe wymogi i obciążenia

W konsultowanym dokumencie znalazły się m.in. dodatkowe wymogi dotyczące sporządzania i metod ujawniania Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń (SFCR), w tym zamieszczania linków do tych sprawozdań na stronach EIOPA.

Ta kwestia rodzi oczywiście pytanie, kto będzie aktualizował te linki do poszczególnych stron zakładów ubezpieczeń? Taka potrzeba może się bowiem pojawić chociażby w związku ze zmianami na serwerach stron ubezpieczycieli. Zresztą, dotyczy to też krajowych nadzorców.

Powyższe dodatkowe wymogi, jak i większość rozwiązań zaproponowanych przez EIOPA pociągałyby za sobą dodatkowe obciążenia dla firm ubezpieczeniowych. Chociażby konieczność zakupu dodatkowych narzędzi umożliwiających konwersję raportów do danego formatu. Biorąc pod uwagę niewielu odbiorców SFCR, wydaje się, że wartość dodana tych propozycji jest całkowicie niewspółmierna z ich kosztami. Dlatego też w swoich uwagach poparliśmy opcję utrzymania status quo.

Włączenie pytań i odpowiedzi do aktualizacji standardu technicznego

W naszym stanowisku ponownie wezwaliśmy też do włączenia pytań i odpowiedzi (ang. Q&A) do corocznej aktualizacji standardu technicznego (ITS). Uważamy, że nowe Q&A nie powinny mieć wiążącego charakteru, dopóki nie zostaną uwzględnione w następnej corocznej aktualizacji ITS.

Q&A są kluczowe dla polskich ubezpieczycieli. Pomagają nam prawidłowo spełniać wymagania sprawozdawcze i przygotowywać się na ewentualne zmiany biznesowe. Jednak podążanie za Q&Q było już wyzwaniem na poprzedniej stronie internetowej EIOPA. Teraz nowa sekcja „Pytania i odpowiedzi dotyczące regulacji” straciła swoją funkcjonalność, a znalezienie czegokolwiek stało się wręcz niemożliwe.

Nowa wersja bez niektórych odpowiedzi

Ponadto niektóre Q&A zniknęły w porównaniu z poprzednią archiwalną już wersją Q&A. Nie mamy więc jasności, czy te Q&A nie są już aktualne, czy też treść zostanie uzupełniona w przyszłości.

Naszym zdaniem, bardzo pomocny byłby newsletter lub przynajmniej powiadomienia o opublikowaniu nowych pytań i odpowiedzi. Wersją minimum byłaby przynajmniej opcja śledzenia na nowej stronie EIOPA wszystkich aktualizacji listy pytań i odpowiedzi w pliku Excel. W tej chwili nie wiemy, kiedy dodano konkretne pytania i odpowiedzi lub czy wprowadzane są inne modyfikacje na liście pytań i odpowiedzi.

Raportowanie w 2022 r.

Jak będzie wyglądało raportowanie w 2022 roku? Czy europejski nadzorca uzna argument zakładów, że raportowanie będzie niezwykle pracochłonne i  nie wprowadzi zmian? Nie liczmy na to. W naszych uwagach przekazujemy jednak nadzorowi europejskiemu alternatywne rozwiązania, które poprawiłyby jakość sprawozdań bez obciążania branży zbędnymi kosztami. Mamy nadzieję, że takie propozycje spotkają się ze zrozumieniem i przyjmiemy tu rozsądny kompromis. Dialog i uczestniczenie w konsultacjach to konieczność.