28 listopada 2017

„Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń” – dlaczego warto zapoznać się z publikacją

Autor: Rafał Socha

Ostatnio opublikowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń publikacja „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń” pod patronatem Podkomisji Audytu i Kontroli Wewnętrznej to przekrojowe spojrzenie na problematykę ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń. Publikacja jest kontynuacją broszury wydanej w 2007 r. Zachęcamy do pobrania dokumentu!

Ryzyko jest wpisane w działalność ubezpieczeniową

Każdego dnia zakłady ubezpieczeń przejmują na siebie ryzyko ubezpieczeniowe dając ochronę osobom lub podmiotom. Zawierają stosowne porozumienia i pobierają za to odpowiednio skalkulowaną opłatę. Na ryzyko ubezpieczycieli składa się zespół czynników zewnętrznych i wewnętrznych, wśród których na niektóre zakłady nie mają wpływu, np. na sytuację geopolityczną. Na inne jednak mogą, a nawet powinny się przygotować prowadząc racjonalną działalność biznesową. Oczywiście, nie można być przygotowanym na wszystko, ale warto wdrażać takie rozwiązania, aby rzeczywistość stawała się bardziej przewidywalna. Ułatwia to publikacja „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń”.

To przekrojowe spojrzeniem na problematykę ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń. Zawiera nie tylko określenie potencjalnych ryzyk, ale też sposoby na ich minimalizację. Ryzyka podzielono według trzech zasadniczych kryteriów:

  • ryzyko aktuarialne,
  • ryzyko operacyjne oraz
  • ryzyko finansowe.

PUBLIKACJA DO POBRANIA >>> 

Jak minimalizować ryzyko? – ważny aspekt publikacji

Każdy z punktów zawiera podpunkty, precyzyjnie opisujące możliwe do wystąpienia zagrożenia. W odpowiedzi na każde zagrożenie opracowaliśmy sposób poradzenia sobie z nim – przedstawiliśmy działania, jakie mogą dane ryzyko zminimalizować. To niewątpliwie stanowi olbrzymią wartość dodaną opisywanego materiału: każdy czytelnik zainteresowany tematem znajdzie tutaj kompleksową wiedzę. Odbiorcami publikacji są więc nie tylko osoby pracujące w audycie zakładów ubezpieczeń, ale też wszyscy inni.

Istotnym wyróżnikiem publikacji jest fakt, że porusza ona niemal wszystkie aspekty działalności zakładów ubezpieczeń od underwittingu poprzez zarządzanie operacyjne aż po gospodarkę finansową.

Oczywiście, prezentowane zagadnienia są tak obszerne i skomplikowane, że jest tu miejsce na kolejne opracowania. Mamy nadzieję, że już ta publikacja będzie doskonałą wskazówką w codziennej pracy. Każdy zakład rządzi się własnymi zasadami korporacyjnymi, własną strukturą oraz specyfiką działalności, więc tym bardziej takie klasyfikacje ułatwią działania. Zwłaszcza że materiał powstał w wyniku współpracy praktyków z działów audytu oraz kontroli wewnętrznej zakładów ubezpieczeń działu I oraz działu II wraz z zespołem ekspertów z firmy KPMG.