Wydawnictwa

22 lt.: Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2010

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 4/2010 Spis treści: Rozprawy naukowe: Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru…