Wydawnictwa

12 kwi: Abstrakty/Abstracts 4/2023

  Katarzyna Malinowska – Risk prevention and insurance. Reaching or trespassing the insurance boundaries?[ Prewencja ryzyka i ubezpieczenia. osiągnięcie czy…

14 wrz: Abstrakty/Abstracts 2/2023

Magdalena Śliwa-Wajda, Paweł Wajda – Konsultacje projektów rekomendacji prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego – aspekty prawnounijne [ Consultation of the…

14 wrz: Abstrakty/Abstracts 1/2023

Bogusława Gnela – Regulacja reklamacji klientów rynku finansowego będących beneficjentami umowy ubezpieczenia na tle jej unormowań w polskim systemie prawnym…