Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2015

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2015”.

Spis treści:

Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. – geneza, znaczenie i zakres zastosowania w sektorze usług ubezpieczeniowych – Ewa Bagińska
Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów – Izabela Adrych-Brzezińska
Nowa ustawa o prawach konsumenta a zawarcie umowy ubezpieczenia poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość – Maja Maciejewska-Szałas
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę a kwestia zwolnienia od kosztów sądowych. Kilka uwag na tle rozstrzygnięć Sądu Najwyższego i sądów powszechnych – Michał P. Ziemiak
Wstrzymanie realizacji gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej na podstawie postanowienia sądowego – Tomasz Kwieciński, Jakub Pokrzywniak, Patrycja Jarus
Znaczenie pośrednictwa brokera w ubezpieczaniu przedsiębiorstw sektora MSP – Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka
Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania w praktyce ubezpieczycieli zagranicznych – Marta Gumna
Analiza wykorzystania kodów warunkowych w systemie AUDATEX w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej w ubezpieczeniu autocasco – studium przypadku – Bartłomiej Dudziak, Walenty Dudziak
Trafność oceny szczerości klientów zakładów ubezpieczeń w Polsce – Joanna Ulatowska, Aleksandra Dobrzańska, Kamila Misztalewska

Debiut:
W sprawie charakteru prawnego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – Jarosław Preis

Recenzje:
Bogusław Hadyniak, Ubezpieczenia prywatne. Kompedium, Poltext 2014, s. 260 – Jan Monkiewicz

Konferencje:
Jubileuszowa konferencja Profesora Tadeusza Szumlicza „O ubezpieczeniu w polityce społecznej” – Marcin Kawiński
Sprawozdanie z konferencji „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego – wczoraj, dziś i jutro” – Paweł Chrościcki