Szukaj:
Aktualności
Prace PIU nad nową ustawą o usługach turystycznych

Polska Izba Ubezpieczeń popiera pomysł utworzenia Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych (FZT) – mechanizmu chroniącego klientów biur podróży przed nieuczciwymi organizatorami wycieczek. Fundusz taki oparty byłby o składki wpłacane przez wszystkich touroperatorów. Składka uzależniona będzie od rodzaju usługi – najwięcej płaconoby za klienta wysłanego na wyjazd czarterowy, mniej za klienta wysłanego na wycieczkę autokarową czy młodzieżową. System ten byłby uzupełnieniem obecnego modelu gwarancji udzielanych przez ubezpieczycieli komercyjnych. Gwarancje pozostałyby podstawą systemu.

Więcej
Aktualności
28 stycznia 2008

Drugie spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 28  Stycznia 2008.Zostały poruszone następujące kwestie:Panel 1: Uaktualnienie postępu prac nad Solvency II i znaczenie Czwartego Badania Ilościowego QIS4.Panel 2: Implementacja zasady proporcjonalności, zwłaszcza w odniesieniu do SME.Panel 3: Wypłacalność GrupPanel 4: […]

Więcej
Aktualności
21 czerwca 2006

Pierwsze spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 21 Czerwca 2006.Zostały poruszone następujące kwestie:Panel 1: Uaktualnienie postępu prac CEIOPS nad Solvency IIPanel 2: Wpływ Solvency II na udziałowców oraz ubezpieczonychPanel 3: Wpływ Solvency II na produkty i rynki ubezpieczeniowePanel 4: […]

Więcej
Aktualności
Rusza sprawa przeciwko firmie Casus

Rozpoczęło się postępowanie sądowe ws. firmy Casus Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych, która zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń wprowadza klientów w błąd w swoich reklamach, podając nieprawdziwe informacje na temat zakładów ubezpieczeń. Sąd okręgowy w Warszawie nadał już sprawie sygnaturę II C 620/09.

Więcej
Aktualności
KE oczekuje wyjaśnień od polskich władz ws. likwidacji odholowywania pojazdów bez OC

Komisja Europejska odpowiedziała Polskiej Izbie Ubezpieczeń na zawiadomienie wystosowane w dniu 1 czerwca br., w sprawie niezgodności z normami unijnymi polskiego prawa regulującego obowiązek posiadania przez kierowców obowiązkowych ubezpieczeń OC. PIU zaskarżyła do KE nowelizację Prawa o ruchu drogowym likwidującą prawo policji do odholowania pojazdu bez OC i nie wprowadzającą w jego miejsce żadnej innej sankcji.

Więcej
Wydarzenia
Relacja z konferencji na temat Solvency II

Polska Izba Ubezpieczeń oraz The Geneva Association, centrum badań i analiz strategicznych rynku ubezpieczeniowego zorganizowały konferencję pt.: „Solvency II – porozumienie końcowe”. Patronat objął Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Więcej