Podsumowanie szkolenia w PIU – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ponad 50 pracowników zakładów ubezpieczeń wzięło udział w szkoleniu z zakresu projektowanych zmian ustawowych w obszarze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Szkolenie zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Kancelarią Bird & Bird.
Szkolenie dotyczyło przede wszystkim nowych rozwiązań ustawowych w zakresie obowiązku dokonywania oceny ryzyka przez zakłady ubezpieczeń, zmian w przepisach dotyczących identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz zwiększenia kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W trakcie szkolenia prelegenci odnieśli się również do kilkudziesięciu pytań dotyczących projektowanych przepisów, które zostały przygotowane przez działającą w PIU Grupę ekspertów ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wcześniej przesłanych Kancelarii Bird. & Bird. Szkolenie miało typowo charakter interaktywny, w trakcie którego uczestnicy szkolenia zadawali wiele dodatkowych pytań i przedstawiali swoje rozumienie zapisów projektu ustawy.

Prezentacja kancelarii Bird & Bird