19 lutego 2018

Ubezpieczenie a instalacja gazowa. Czy rodzaj paliwa jest istotny w ustalaniu składek w OC ppm?

Autor: Monika Chłopik

Co jakiś czas w mediach pojawiają się artykuły, w których informuje się kierowców, że po zamontowaniu w samochodzie instalacji gazowej, wzrośnie im składka OC. Skonfrontujmy więc te opinie z tym, jaki rzeczywisty wpływ na składkę OC ma rodzaj paliwa i co ubezpieczyciele biorą pod uwagę.

Ubezpieczenie a instalacja gazowa – duże roczne przebiegi aut z LPG

W Polsce auta na gaz są od kilkunastu już lat bardzo popularne. W tej chwili po naszych drogach jeździ ponad 14 procent pojazdów zasilanych gazem. Instalacje gazowe są głównie w starszych modelach, a także w tych o większej pojemności silnika. Obecnie również coraz więcej producentów samochodów ma w swojej ofercie auta wyposażone w fabryczną instalację gazową. Koszt instalacji LPG zwraca się kierowcom dość szybko, zwłaszcza przy cenach paliwa o połowę niższych niż w przypadku benzyny czy oleju napędowego. W zależności od tego, jak często i daleko jeździmy, instalacja gazowa zaczyna „zarabiać na siebie” w ciągu roku czy maksymalnie dwóch lat. Nawet jeżeli uwzględni się w tym konieczność droższych i częstszych okresowych przeglądów technicznych.

Popularność rozwiązania sprawia, że również wokół cen OC dla samochodów na gaz pojawia się sporo emocji. Temat interesuje wiele osób. To zrozumiałe, sami jako kierowcy chcielibyśmy, by koszty eksploatacji były jak najniższe. Im więcej jeździmy, tym chętniej stosujemy różne ekonomiczne rozwiązania. To kluczowa kwestia, kierowcy, którzy jeżdżą na gaz, z reguły deklarują duże roczne przebiegi i często wykorzystują auta w działalności gospodarczej.

Czy ubezpieczyciele liczą składkę w zależności od paliwa?

To byłoby zbyt proste. Warto sobie uświadomić, że stawki różnicowane są na podstawie analizy ryzyka reprezentowanego przez różne grupy kierowców. Ubezpieczyciele stosują metody matematyczne i statystyczne, które pozwalają określić, czy zwiększona szkodowość danej grupy w danym czasie jest natury losowej, czy stanowi tendencję stałą, czy narastającą. Na tej podstawie firmy wybierają pewne czynniki, które w stosunku do ich klientów najlepiej odzwierciedlają stan faktyczny, i które służą do kategoryzowania i opisu danych. Potencjalnie właśnie instalacja gazowa, jak również inne atrybuty pojazdu lub jego użytkownika są takimi czynnikami. Warto zaznaczyć przy tym, że rodzaj paliwa nie jest obecnie powszechnie wykorzystywanym parametrem do opisu czy kategoryzacji grup kierowców.

Kluczowa jest sama analiza danych. Firmy, w których występowało zróżnicowanie składki ze względu na zamontowaną instalację gazową wskazują, że z wyników szkodowych poszczególnych typów silnika (benzyna- diesel – gaz – hybryda – elektryczny) płyną różnice, które mogły mieć i miały wpływ na poziom składek. Główną przyczyną różnic był jednak deklarowany roczny przebieg, a nie rodzaj silnika. Kierowcy aut na gaz deklarują bowiem znacznie wyższy przebieg niż kierowcy aut benzynowych, a więc znacząco w tej grupie rośnie ryzyko szkód.

Mechanizm oceny ryzyka

Analogicznie, kierowcy taksówek płacą wyższe stawki OC w stosunku do właścicieli aut, którzy wykorzystują samochody tylko do celów prywatnych. Stosuje się tu ten sam mechanizm oceny ryzyka. Jeżeli dziennie spędzamy w samochodzie 8-10 godzin to ryzyko wystąpienia szkody jest dużo wyższe niż wtedy, gdy z samochodu korzystamy 1-2 godziny podczas dojazdu i powrotu z pracy. Duży roczny przebieg przekłada się na wyższe ryzyko, a więc wyższą stawkę OC.

Podkreślić trzeba, że każdy ubezpieczyciel samodzielnie kształtuje stawki za ubezpieczenie. Opiera się z jednej strony na ocenie ryzyka, statystykach i analizach, a z drugiej na dbałości o to, aby zebrane składki wystarczyły na wypłatę odszkodowań z zachowaniem płynności finansowej zakładu ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, jakim jest OC ppm, ubezpieczyciel nie może odmówić klientowi zawarcia takiej umowy. Właściciel pojazdu ma jednak pełną swobodę w wyborze zakładu ubezpieczeń, z którym zawrze umowę OC. Zakres tego ubezpieczenia uregulowany jest w ustawie i w każdym z zakładów jest taki sam. Warto jednak prześledzić oferty różnych firm pod kątem nie tylko najkorzystniejszej ceny, ale także tego, czy w ofercie poza OC jest dołączony np. pakiet assistance.

Dlatego też nie należy generalizować i wskazywać, że zamontowanie w pojeździe instalacji gazowej powoduje wzrost stawki za ubezpieczenie OC. Na finalną jej wysokość wpływa bowiem bardzo wiele czynników. Często mają dużo większe znaczenie (jak na przykład szkodowy lub bezszkodowy przebieg ubezpieczenia) niż sam fakt zamontowania instalacji gazowej.