15 lutego 2018

PPK – istotne oszczędzanie na emeryturę

Autor: Piotr Wrzesiński

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. To długo oczekiwana regulacja, jeden z istotnych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, autorstwa premiera Mateusza Morawieckiego. Dlaczego regulacja, związana z oszczędzaniem na emeryturę jest tak istotna?

Dlaczego oszczędzanie na emeryturę jest tak istotne?

Długość życia wynosi dzisiaj w Polsce 77,3 roku. Według prognoz Eurostatu w 2060 r. Polacy mają żyć przeciętnie 85,6 lat. Tymczasem zdecydowana większość z nas albo nie odkłada pieniędzy w ogóle, albo robi to zbyt późno, by godziwie żyć na starość. Badania IPSOS dla Prameriki Życie wskazują, że jedynie 6 proc. Polaków zaczyna oszczędzać z dużym wyprzedzeniem. Oznacza to, że bez upowszechnienia długoterminowego oszczędzania, spora część z nas „przeżyje własne oszczędności”. Dlatego musimy tworzyć atrakcyjne programy, zachęcające do oszczędzania. Tym jest właśnie PPK.

Na czym polega PPK?

Plany zakładają systematyczne oszczędzanie przez osoby zatrudnione (pracowników) z przeznaczeniem na emeryturę. Program docelowo obejmie wszystkich pracodawców, z tym że od początku 2019 r. dotyczyć to będzie firm powyżej 250 zatrudnionych, a po 1 lipca 2020 r. – wszystkich pozostałych. Oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne. Projekt zakłada wspólne finansowanie składek przez pracownika i pracodawcę. Składka wyniesie od 3,5% (składka podstawowa) do nawet 8% wynagrodzenia w przypadku zadeklarowania przez pracownika i pracodawcę składki dodatkowej. Opcjonalna możliwość rezygnacji z programu oraz fakt, że obejmie wszystkich zatrudnionych zwiększa szanse powodzenia i przyczyni się do zwiększenia stopy oszczędności Polaków.

Doświadczenie ubezpieczycieli

PPK prowadzone będą jedynie przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Na pewno na korzyść tych programów zadziałałoby uwzględnienie w nich także ubezpieczycieli na życie. Jednym z głównych obszarów działalności zakładów życiowych jest oferowanie produktów mających na celu regularne, długoterminowe oszczędzanie. Ubezpieczyciele mają bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu znacznymi aktywami w perspektywie długoterminowej. Są również infrastrukturalnie i proceduralnie przygotowani do obsługi dużej liczby klientów, co ma ogromne znaczenie przy masowej skali PPK, zwłaszcza w fazie początkowej, gdy programy będą uruchamiane.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że zaangażowanie ubezpieczycieli w PPK pozwoli na zwiększenie konkurencji na rynku. Konkurencja to nie tylko korzyść dla klientów, ale też niższe ryzyko systemowe, bo zmniejsza się koncentracja aktywów na rynku. Patrząc na przykłady rozwiniętych rynków, takich jak Wielka Brytania, Holandia czy Australia, widać, że to głównie zakłady ubezpieczeń efektywnie zarządzają aktywami w produktach emerytalnych zbliżonych do PPK.

Przed nami początek ważnej dyskusji i konsultacji społecznych w sprawie PPK. Oby zwiększyły one w Polsce skłonność do oszczędzania i oby klienci mieli do wyboru jak najwięcej atrakcyjnych programów. Najlepiej również #dziękiubezpieczeniom