Szukaj:
Aktualności
WU2017.2.6

Problem dumpingu w umowach ubezpieczenia zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego Tomasz Jaworski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.5 Abstract Niniejszy artykuł stanowi analizę zjawiska dumpingu, występującego na rynku ubezpieczeń korporacyjnych w sektorze podmiotów publicznych. Przedmiotem pracy są umowy ubezpieczenia zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego, […]

Więcej
Aktualności
WU2017.2.5

Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej i w Polsce Diana Renata Bożek DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.5 Abstract Wypadki drogowe generują wysokie koszty ekonomiczne i społeczne. Do kosztów tych zalicza się m.in. straty wynikające z trwałej bądź czasowej niemożności tworzenia PKB, […]

Więcej
Aktualności
WU2017.2.4

Wykorzystanie rozwiązań ubezpieczeniowych dla zaspokojenia roszczeń pacjentów Diana Renata Bożek DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.4 Abstract Głównym celem opracowania jest wskazanie zakresu, w jakim ubezpieczenia gospodarcze mogą być wykorzystane przez ustawodawcę w celu zabezpieczenia roszczeń pacjentów. Autorka przedstawia trend, jakim jest rosnąca liczba […]

Więcej
Aktualności
WU2017.2.3

Czynniki warunkujące posiadanie dobrowolnych oszczędności emerytalnych przez gospodarstwa domowe w Polsce Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.3 Abstract Zmiany obserwowane w obszarze demografii oraz w regulacjach prawnych systemu emerytalnego w Polsce powodują, że świadczenia emerytalne wypłacane z obowiązkowej części systemu emerytalnego nie […]

Więcej
Aktualności
WU2017.2.2

Abuzywność postanowień umownych w zakresie świadczeń oraz definiowania wypadku ubezpieczeniowego w treści umów ubezpieczenia na życie Magdalena Szczepańska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.2 Abstract W artykule została zaprezentowana analiza przykładowych postanowień o.w.u. w ubezpieczeniach na życie odnoszących się do takich zagadnień jak: świadczenie […]

Więcej
Aktualności
Ponad 1,7 mln Polaków ma dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Po trzech kwartałach 2016 roku, liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zwiększyła się rok do roku o 28 proc. i osiągnęła liczbę 1,76 mln. Składka przypisana brutto wyniosła 399,1 mln zł – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Najczęściej posiadanymi […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2016

Spis treści: Wzorce umowne po wejściu w życie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (zagadnienia wybrane) – Monika Wałachowska Skutki niedoręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia – Marcin Krajewski Obowiązki ubezpieczycieli […]

Więcej
Aktualności
Wyjazd zimowy? Pamiętaj o ubezpieczeniu!
Podczas ferii zimowych wiele osób planuje wyjazdy na narty. Są to wyjazdy nie tylko w polskie Tatry, ale również  za granicę, m.in. na Słowację, do Czech, Austrii, Włoch, Szwajcarii czy Francji. Zanim jednak wybierzemy się do innego kraju, warto zadbać [...]
Więcej
Aktualności
Wręczono odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”

17 stycznia 2017 r. podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. PIU od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz ogromny wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. […]

Więcej
Inne
V Kongres PIU

9-10 maja 2017 odbył się V Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń – najważniejsze forum dyskusji branży ubezpieczeniowej w Polsce, gromadzące corocznie w Sopocie przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, nadzoru finansowego i zakładów ubezpieczeń. Tegoroczny kongres odwiedziła rekordowa liczba gości – niemal 280 […]

Więcej