Szukaj:
Inne
Procedura recenzowania artykułów

1. Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami określonymi przez MNiSW w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (publikacja dostępna na stronie MNiSW). 2. Artykuły nadesłane do „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, po wstępnej aprobacie członków redakcji, są przesyłane do […]

Więcej
Inne
Insurance Review 4/2016

Contents Risk culture and the factors of its formation – Adam Śliwiński, Liuba Klapkiv Financial and insurance literacy in Poland – Marcin Kawiński, Piotr Majewski Looking for reasons of insurance […]

Więcej
Inne

Procedura recenzowania artykułów do „Wiadomości Ubezpieczeniowych”: 1. Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami określonymi przez MNiSW w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (publikacja dostępna na stronie MNiSW). 2. Artykuły nadesłane do „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, po wstępnej […]

Więcej
Aktualności
Prezentacje z V Kongresu PIU już dostępne

9-10 maja 2017 odbył się V Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń – najważniejsze forum dyskusji branży ubezpieczeniowej w Polsce, gromadzące corocznie w Sopocie przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, nadzoru finansowego i zakładów ubezpieczeń. Tegoroczny kongres odwiedziła rekordowa liczba gości – niemal 280 osób. Tegoroczny kongres […]

Więcej
Aktualności
Członkowie Komisji Rewizyjnej na lata 2017-2020 wybrani

Walne Zgromadzenie PIU 10 maja 2017 r. wybrało członków Komisji Rewizyjnej Izby na lata 2017-2020. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Dzikiewicz Sławomir Łopalewski Jarosław Matusiewicz Piotr Narloch Roman Pałac Jarosław Parkot Aneta Podyma Paweł Surówka Piotr M. Śliwicki Adam […]

Więcej
Aktualności
Przyznano odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”

Walne Zgromadzenie PIU przyznało 10 maja 2017 r. odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Jest to odznaka branżowa, która przyznawana jest osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym […]

Więcej
Aktualności
Ubezpieczenia w liczbach 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Ubezpieczenia w liczbach 2016”, zawierającą najważniejsze dane o rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Znaleźć w niej można dane m.in. na temat aktywów ubezpieczycieli, wypłaconych odszkodowań oraz zebranej składki. Broszura zawiera też informację o składce zbieranej […]

Więcej